עפרה שפר

עורכת דין
דיני בנקאות וחדלות פירעון

נזרקת מהליך פשיטת הרגל עקב מחדלים?

יש תקווה לחזור להליך תוך שנה

פסק דין של בית המשפט העליון קובע כי תקופת הצינון שלאחריה תוכל לחדש הליכים, היא שנה שנה וחצי, ובנסיבות חמורות 2.5 שנים.

כידוע, הליך פשיטת רגל כיום מנוהל ביעילות, ומאפשר לחייבים לצאת לדרך חדשה תוך 54 חודשים. המדיניות המשפטית שהנהיג הכונס הרשמי, מאפשרת לחייב שקרס בתום לב, להתחיל מחדש את חייו.

במהלך התקופה, נדרש החייב למלא את הצוים שניתנו בצו הכינוס. בין היתר, מדובר בצוי חיוב. צו החיוב הוא הסכום שנקבע בצו לתשלום בכל חודש. צו נוסף, הינו להגיש דוחות כספיים בכל חודשיים בצירוף מסמכים רלוונטיים, בו מפרט החייב את ההוצאות וההכנסות החודשיות הללו.

כמובן נדרש החייב לשתף פעולה עם המנהל המיוחד, ולספק לו את כל המידע הרלוונטי.

קיום התנאים הללו חשוב ביותר, כדי שהחייב יזכה בסופו של דבר להפטר המיוחל. זהו עולם ומלואו כאשר חייב ממלא אחר הצוים במהלך פשיטת הרגל או לא. חשוב ביותר הגשת הדוחות והתשלומים. מבחינת בית המשפט, חייב שממלא אחר הצוים, משיג יחס הרבה יותר טוב שכן הדבר מעיד מבחינת המערכת על שיקום אמיתי ונסיון לחזור ברצינות לחיים אחרים. הזנחת המשימות שמוטלות על פושט הרגל גורמת לנזק בהליך ויכולה לגרום לביטולו.

בפסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בוטל ההליך כנגד חייב, והוא ביקש לאחר 8 חודשים להכריזו פושט רגל בפעם השניה. בית המשפט המחוזי לא קיבל את הבקשה, וקבע כי מבחינת הסדר, כאשר חייב מפר צוים, יש לתת לו הזדמנות שניה רק לאחר 5 שנים, ובמקרה הספציפי הזה, לאור הנסיבות, היה מוכן בית המשפט לקצר את התקופה לשנתים וחצי.

החייב הגיש ערעור לבית המשפט העליון ( עא 8673/13 ‏ ‏ גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי). בית המשפט העליון קבע כי נראה לו כנכון להעמיד תקופת פניה מחדש במקרה של ביטול כינוס עקב מחדלי החייב, וכדי ליתן ביטוי ראוי למחדלים, על בין שנה לשנה וחצי לפי שיקולו של בית המשפט, ובמקרים חמורים יותר עד שנתיים וחצי.

החלטה זו חשובה, על מנת לאפשר לפושט רגל שבוטל ההליך כנגדו, ולא הבין את חשיבות עמידה בצוים שנקבעו, לתקן את מחדליו ולחזור לחיים נורמליים.

כמובן שההמלצה היא לעמוד בתנאים בקפידה, כדי לצאת לדרך חדשה לאחר 54 חודשים או קודם לכן.