עפרה שפר

עורכת דין
דיני בנקאות וחדלות פירעון

הבנק רוצה לסגור לך את החשבון בניגוד להסכמתך?

זה לא סוף פסוק. מה מותר ומה אסור לבנק לעשות.

לאחרונה אני שומעת מלקוחותי כי הבנק לפתע מודיע להם כי הוא סוגר להם את החשבון. הם לא מבינים מדוע? מה עשו.

אחד המקרים בהם טיפלתי אחות מוסמכת בית חולים, ותיקה שמשכורתה גבוהה, החלה פרוייקט בניה והסתבכה מעט. לצורך הסדרת המשבר נעזרה בבני משפחתה והיתה מפקידה לבנק כספים. תחילה הבנק ביקש מזומן לכיסוי השיקים, ולא הסכים לקבל שיקים מבני משפחתה מחשש שהשיקים יחזרו. הגברת נאלצה בכל פעם למשוך מכספומטים ופרטה את השיקים שנמסרו לה בבנק של קרובי המשפחה והיתה רצה לבנק להפקיד את השיקים. לאחר תקופת מה, הבנק התחיל לסרב לקבל מזומן, וביקש לדעת מה מקור הכספים. לפתע הבנק קרא לה לדיון דחוף על החשבון, איים עליה שמעשיה לא כשרים, שהיא מפקידה כספים רבים במזומן, ושהוא מעוניין לסגור את החשבון. הלקוחה נבהלה מאוד, ופנתה אלי לעזרה. לאחר דין ודברים, עם הבנק, המציאה להם הלקוחה את כל המידע שביקשו, ואז איפשרו לה להמשיך לנהל את החשבון. הבקשות היו פולשניות, מביכות, וגרמו לה להרגיש "עבריינית".

ככל שחולף הזמן, יש פניות לא מעטות של לקוחות בעניין. הדבר קריטי במיוחד לעסקים, שהחלפת חשבון, וסגירתו, זה לא דבר של מה בכך.

לשם כך כדאי לעשות סדר ולהבין מתי הדבר אפשרי ומתי לא, ולעיתים יש לנהל עם הבנק "מאבק" ולא לוותר, כדי לעמוד על זכויותיכם.

כלל הוא כי לכל אדם יש זכות לנהל חשבון בנק וקיימת חובה על הבנק לפתוח חשבון ללקוח, אף אם הלקוח מוגבל, יש לו חובות בהוצאה לפועל, עיקולים, הגבלות בהוצל"פ, הוא באיחוד תיקים, ועוד. (הערה: גם לפושט רגל מותר לנהל חשבון, ולבנק חובה לפתוח לו חשבון, ובלבד שימציא אישור מהכונס הרשמי ומבית המשפט של פשיטת הרגל על כך).

לא מעטים המקרים, שאנשים שיש להם חובות ותיקים בהוצאה לפועל, מגיעים לבנק, ומבקשים לפתוח חשבון, והבנק מסרב.

להסיר ספק, בכל המקרים הללו, הבנק פועל שלא כדין.

על פי דין, יש לבנק חובה מפורשת לפתוח לכל אדם חשבון בנק, ואם הוא מסרב, יש לפנות בכתב למחלקת תלונות הציבור של הבנק שסרב, והוא יורה לסניף שסרב מיד לפתוח חשבון.

המקרים שציינתי למעלה אינם מנויים עם המקרים שהבנק ראשי לסרב לפתוח חשבון.

פסיקות לא מעטות לאחרונה, בעקבות דרישת הבנק לסגור חשבון ואף סגירתו בפועל, הובילו בעיקר עסקים, לפנות לבית המשפט בדרישה להורות לבנק שלא לסגור את החשבון.

בית המשפט קבע כללים לעניין.

ראשית, בבסיס, בנק לא יסרב סירוב בלתי סביר לתת שירותים בנקאיים, ובין היתר לפתוח חשבון (או להותירו פתוח).

בתי המשפט דנו מהם המקרים בהם ייחשב סירובו של בנק לסביר.

בתי המשפט ראו כסירוב סביר, והתירו לבנק שלא לפתוח חשבון, או לדרוש סגירתו במקרים הבאים:

מקרים של התנהגות בלתי הוגנת או רשלנית מצד הלקוח בניהול חשבונו, באופן הגורם נזק לבנק או לציבור – בין אם מדובר בפעילות בלתי חוקית הקשורה להלבנת הון, מימון טרור, פעילות ספקולטיבית וכיוצא באלה. מקרים נוספים קשורים להתנהגותו הספציפית של בעל החשבון ויחסו לפקידי הבנק, כגון התנהגות לא הוגנת, שימוש באלימות פיזית או מילולית מצדו כלפי פקידי הבנק, או אפילו איום בנקיטת אלימות פיזית או מילולית.

אבל בתי המשפט סברו כי אם הבנק לא מוכן להמשיך לנהל חשבון אזי נטל ההוכחה מוטל על כתפיו, ואין די בחשש סתמי וכללי להתנהלות בלתי תקינה, והבנק צריך להצביע על חשש ממשי ולתת דוגמאות ממשיות.

אם חלילה הבנק מבקש לסגור את חשבונך, כי לא ממש נוח לו להמשיך לנהל אותו, דע כי לא ברור מאליו שהבנק יסגור את החשבון, ויש אפשרות לפעול כנגד הבנק, ולעמוד על המשך ניהול החשבון ועל זכויותיך.