חייב ב איחוד תיקים? הקפד על מילוי חובותיך

בקשה חוזרת ל איחוד תיקים

פסיקות אחרונות בבתי המשפט אינם מאפשרים לחייב שפוזר תיק האיחוד שלו, להגיש בקשה חוזרת ל איחוד תיקים והכרזתו כחייב מוגבל באמצעים.

אנשים שחייבים כסף, בין אם ההליך מצוי ב איחוד תיקים, הוצאה לפועל ובין אם בפשיטת רגל, חייבים לדעת שהימנעות מלמלא אחר צווי בית המשפט או רשמי ההוצאה לפועל, יכולה לדרדר את מצבם ולהפוך אותם לנרדפים, ללא יכולת להשתקם. הדין מצפה מאדם שנקלע לחובות, שימלא אחר צוי החיוב שנקבעו לו, ימלא דוחות מצורפים עם אסמכתאות, ויפעל באופן סדיר וקבוע.

חייבים לעיתים, אינם מבינים את חשיבות הנושא, ואינם מקפידים על מילוי הצווים בצורה מדוייקת.

דבר זה יוצר סיכון של סילוקם מההליך.

במאמרים קודמים ציינתי כי בהליכי פשיטת רגל, ניתן לחזור לאחר שנה או שנה וחצי. אלא שמה יעשה חייב שהוצא מהליך פשיטת הרגל עקב ניצול לרעה? הרי הוא חוזר להוצאה לפועל, והנושים כולם מתחילים לרדוף אחריו וחייו הופכים לגיהנום.

לאחרונה, ניתנו מספר פסקי דין הקובעים כי רשם ההוצאה לפועל, לא יאפשר לאחד תיקים ולהכריז על חייב כמוגבל באמצעים לחייבים שסולקו מהליך פשיטת רגל, או שתיקם אוחד ופוזר.

פסק דין לדוגמא שניתן בעניין זה. בשנת 2006 עתרה החייבת ל איחוד תיקים. רשם ההוצאה לפועל נעתר לבקשה, ואיחד תיקיה. לאחר זמן מה, פוזר תיק האיחוד עקב אי תשלום, והחייבת פנתה להליכי פשיטת רגל.

גם בהליכים אלה לא השכילה החייבת למלא אחר הצוים, כלומר לשלם כל חודש את התשלום החודשי, ולהגיש בכל חודשיים דוחות לכונס הרשמי. בעקבות זאת, ולמרות אזהרות כפולות, ככל הנראה מפאת המצוקה, לא עמדה החייבת בצוים, והיא הוצאה מהליך פשיטת הרגל.

בצר לה, פנתה החייבת להוצאה לפועל וביקשה שיאחדו תיקיה, שכן היא מתעתדת להגיש בקשה נוספת בעוד כשנה להכריזה כפושטת רגל.

רשם ההוצאה לפועל סרב להכריזה כחייבת מוגבלת באמצעים ולאחד את תיקיה בטענה שהיא כבר 3 פעמים לא השכילה לנצל את ההזדמנות שניתנה לה בהליכים שונים, ולכן לא קיבל את הבקשה.

פסיקות בתי המשפט קבעו כך:

"סמכות רשם ההוצאה לפועל להכריז על חייב כמוגבל באמצעים, היא סמכות שבשיקול דעת המאפשרת לו לשקול ולאזן בין כלל השיקולים של כל מקרה על פי נסיבותיו, … וכפועל יוצא סמכותו של רשם ההוצאה לפועל שיקול הדעת שלא להכריז על חיייב כמוגבל באמצעים, גם כאשר הוא אינו יכול לפרוע את חובותיו בתקופה העולה על התקופות הנקובות בסעיף 69ג(א) לחוק הוצאה לפועל ….

מסקנה מתבקשת היא שאין לחייב זכות קנויה להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים וההחלטה תיבחן לגופו של עניין על ידי רשם ההוצאה לפועל. "

חוק ההוצאה לפועל במפורש מגביל את האפשרות להגיש בקשות חוזרות לאיחוד תיקים והכרזה על חייב כמוגבל באמצעים.

וכך קובע הסעיף הרלוונטי: "(ב) חייב לא יגיש יותר מבקשת איחוד אחת; נדחתה בקשת איחוד של חייב, לא יגיש בקשה נוספת אלא אם כן הראה כי בנסיבות העניין חל שינוי יסודי המצדיק זאת"

כלומר, במידה ולא חלו נסיבות ושינוי יסודי המצדיק זאת, לא תתקבל הבקשה.

לאור האמור, מי שמצוי באיחוד תיקים, מוטב לו לעמוד בצוי החיוב בדווקנות, ומי שלא עושה זאת, מסכן את האפשרות לחיות חיים סבירים, חרף החובות.

הדבר מקבל משנה תוקף, לאור העובדה שלאחרונה קיימת אפשרות לחייב שמצוי בהליך איחוד תיקים במשך שנים, לקבל הפטר בהוצאה לפועל.

לכן אני ממליצה לכל החייבים המצויים בצווי איחוד תיקים ומוכרזים כמוגבלים באמצעים, נקטו משנה זהירות, ואל תזלזלו בהגנה שניתנה לכם, שכן אתם עלולים שלא לקבל אותה יותר, ואז חייכם עלולים להיות בלתי נסבלים.