חובות בהוצאה לפועל? עם עורך דין הוצאה לפועל יש מה לעשות!

ניקיון לפסח וסדר בבלגאן אפשריים גם כאשר יש חובות בהוצאה לפועל.

עורך דין הוצאה לפועל

רבים מאיתנו לא מצליחים לגמור את החודש, ולעיתים, מנהלים עסק הפסדי. כל חודש "מתגלגלים", מנכים שיקים בשוק החוץ בנקאי, הבנקים לוחצים, מאיימים שיחזירו שיקים, ולא מעט מוצאים עצמם חייבים כספים רבים שמתגלגלים לחובות בהוצאה לפועל. חובות בהוצאה לפועל זה דבר לא נעים: עיקול משכורת, פקודת מאסר, צוי הבאה, עיקול בבנקים, עיקול מיטלטלין בבית, עיקול רכב, הגבלת רשיון נהיגה, ועוד מרעין בישין. ובכן, יש הרבה מה לעשות בנידון. בעזרת עורך דין הוצאה לפועל שמתמחה בעניין ניתן להגיע לפתרונות מפתיעים לטובה.

התנהלות נכונה, גם במצב קשה זה, יכולה להפוך את החיים ליותר נסבלים. הכיצד?
אדם שנקלע לחובות יכול לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לחקור את יכולתו, ולקבוע לו צו חיוב תשלומים חודשי. החייב צריך לצרף מסמכים בדבר הוצאותיו והכנסותיו, ולבקש לקבוע סכום חודשי בו יוכל לעמוד. הרשם בוחן וחוקר את יכולתו של החייב, וקובע לו סכום חודשי (צו חיוב). הליך זה יכול להתבצע בעזרת עורך דין הוצאה לפועל שמכיר את הנהלים.

במידה והחייב עומד בצו החיוב החודשי, הוא מוגן מפני הליכים הפוגעים בכבודו וחירותו, כמו, עיקולים, צוי מאסר והבאה, הטלת הגבלות על רשיון נהיגה, עיכוב יציאה מן הארץ ועוד.

עורך דין הוצאה לפועל
חשוב להגיש את הבקשה לחקירת יכולתו של החייב מיד כשמקבלים הודעה מההוצאה לפועל בדבר פתיחת תיק. במידה והחייב פועל מיידית, אך לא יאוחר מ-20 יום, הוא יכול להגן על עצמו, ולהימנע מכך לחייו ולחיי בני ביתו.
הזנחה וטיפול לא נכון בבעיה גורם ללא מעט צרות. יש לפעול נכון, לפנות ל עורך דין הוצאה לפועל שמכיר את החוקים והנהלים ולהימנע מכל ההליכים הקשים, שכן לאחר עיקול המשכורת, לא יוכל החייב להתפרנס בכבוד, (הסכום שמוגן בחוק הגנת השכר נמוך יחסית).

כאשר לאדם יש מספר תיקים בהוצאה לפועל, הוא צריך בנוסף להגשת בקשה לחקירת יכולתו, לבקש גם לאחד את תיקיו ולהכריזו כחייב מוגבל באמצעים. משמעות הבקשה הזו יותר סבוכה, שכן, מצד אחד, מאחדים את כל תיקיו והלשכה בה אוחדו התיקים מנהלת את החובות, וקובעת צו חיוב, שמתחלק באופן יחסי לגובה כל חוב. במקרה שחייב מוכרז מוגבל באמצעים, חלות עליו מגבלות, אשר תוסרנה רק אם איחוד התיקים יופסק. ההגבלות הן: חשבון בנק מוגבל, איסור להחזיק כרטיס אשראי, איסור להיות בעל עניין בתאגיד, עיכוב יציאה מן הארץ. כואב, אבל פחות.

אנו ממליצים לכל החייבים דבר אחד חשוב, לא להזניח ולא להתעלם מן הבעיות. טיפול בבעיה בצורה נכונה, יכול לאפשר לחייב חיים סבירים ולא להפוך אותו לנרדף ומפוחד מנושיו.