הגבלת חשבון בנק

הבנק הגביל לך את החשבון, העסק במצב קשה בגלל הגבלת החשבון? יש מה לעשות!
עסקים רבים חשופים ללחצים תזרימיים קשים. לא מעט בעלי עסקים מוצאים עצמם עסוקים לפחות מחצית מהיום בטיפול בענייני הבנקים במקום בייצור וטיפול בעסק עצמו.

המירדף אחרי התשלומים של הלקוחות, גביה, והקושי בגיוס מזומנים, למרות העברת השיקים לנכיון למלווים חוץ בנקאיים, עלול להביא לחריגה ממסגרות האשראי, וכתוצאה מכך להחזרת שיקים על ידי הבנק.

כאשר מדובר בחשבון עיסקי, הגבלת החשבון עלולה להיות "מכת מוות" לעסק. 
ראשית, המידע מועבר מיידית לחברות המספקות מידע עיסקי, כמו BDI ומשם הדרך להגבלת החשבון קצרה ביותר.
ספקים מסרבים לספק סחורה, המלווים החוץ בנקאיים מקבלים מידע שלילי אודות החשבון, ולא ניתן לנכות את השיקים של הלקוחות, המזומנים לא בנמצא, ותוך מספר ימים החשבון הופך להיות מוגבל.

לעיתים מנהל הבנק מחליט להקטין את מסגרת האשראי, וכל ההסתמכות על תזרים המזומנים שנבנה יורדת לטמיון.
במצב דברים זה, יש לעשות כל מאמץ למנוע הגבלת החשבון, ואם הוגבל, יש לפעול לעיכוב ההגבלה על ידי פניה לבית המשפט
העניין יכול להיעשות, בין היתר משום שהיה לדעתכם, על הבנק לכבד את השיקים למשל על סמך התחייבות  שהבנק יכבד את השיקים.

חשוב מאוד שהשיקים הבאים, כשהחשבון מוגבל, לא ימשיכו לחזור מסיבת אין כיסוי, אלא מסיבת חשבון מוגבל בלבד שאם לא כן, כל שיק שמתווסף מקשה על ביטול הגבלת החשבון.

שימו לב שגם אם החשבון מוגבל, ובמידה ויש כיסוי בחשבון, הבנק צריך להחזיר את השיקים מסיבת "מוגבל" ולא מסיבת "א.כ.מ.”. לצורך כך יש לדאוג שיהיה כיסוי בחשבון, בין באמצעות קיומה של מסגרת מתאימה, ובין באמצעות הפקדת כספים, אשר תוכלו למשוך אותם לאחר הפקדתם וחזרת השיק.

בפניה לבית המשפט ניתן לקבל צו מניעה המעכב את הגבלת החשבון, ובזמן הזה ניתן לפעול בחשבון ולמשוך שיקים. בזמן הזה, לא ניתן לפתוח חשבון בנק נוסף לכן רצוי שלכל בית עסק יהיה חשבון קטן, פעיל בצורה מצומצמת, למקרה שהחשבון העיקרי יוגבל, ובכל זאת יהיה ניתן למשוך שיקים בחשבון השני. כל עוד לא מוגבלים 2 חשבונות, ניתן להפעיל חשבון שיקים, למרות ההגבלה בחשבון.

ההתנהלות נכונה יכולה לחסוך קריסה של עסקים, ולכן יש חשיבות לפעול בצורה נכונה ולהבין שניתן להתגבר על מכשול שכזה, הגם שהוא קשה ביותר.