מחיקת חובות – לא תברח, לא ירדפו אחריך!

מחיקת חובות – אל תברח מנושיך

וגם: האם מוסמך ראש ההוצאה לפועל לדחוק באדם לנטוש את הליכי ההוצאה לפועל ולפתוח בהליכי פשיטת רגל או הליך מחיקת חובות

המצב קשה, החובות גדולים, עדיין, במקום להיות נרדף על ידי הנושים, קיימים פתרונות שונים לחייבים על מנת לאפשר להם להמשיך לחיות בכבוד, ולא להגיע למצבים קשים. לעיתים, אנשים "מוכרים" את חייהם בלהיות נרדפים מנושיהם, במקום לעמוד רגע ולחשוב. אולי במקום לברוח מהבעיות, כדאי לטפל בהן. ישנם פתרונות יצירתיים להליך מחיקת חובות. זה אף פעם לא פתרון לברוח מהבעייה אלא למצוא את הפתרון המתאים והנכון.

2 מסקנות חשובות מהכתוב להלן: האחת, יש אפשרות לחיות בכבוד, ובלי יאוש, גם כאשר יש חובות בהוצאה לפועל. שניה, בחירת המסלול לפתרון בעיית החובות ויצירת תוכנית מחיקת חובות, הינה חופשית מרצונו החופשי של האדם, ולא ניתן לדחוק אותו אם אינו חפץ בכך.

קיימות מספר דרכים להתמודד:

האחת, להגיש בקשה להכריז על החייב פושט רגל. השניה, להגיש חקירות יכולת פרטניות בתיקים השונים, כדי להימנע מן ההגבלות המוטלות על חייב כאשר הוא פושט רגל או חייב מוגבל באמצעים.

פתרון ביניים, הוא הגשת בקשה לאיחוד תיקים והרכזה על החייב כמוגבל באמצעים, שם רשם ההוצאה לפועל קובע סכום בהתאם ליכולתו של החייב, המשולם לטובת כל הנושים בחלק היחסי (למעט תיקי מזונות ומשכנתא).

מהו המסלול הנכון ופירוט נרחב יותר, פרטתי באתר שלי בדפים הללו:

  • איחוד תיקים
  • פשיטת רגל
  • מחיקת חובות

במאמרים אלה סקרתי את היתרונות והחסרונות של כל דרך.
בכל מקרה ברור כי חובה מוסרית של אדם כלפי עצמו ומשפחתו, לא לברוח, ולהיות נרדף עד סוף חייו אלא לפעול באחת הדרכים שהדין מציע, על מנת למנוע רדיפה אין סופית של הנושים, הטלת הגבלות על רשיון הנהיגה, עיקולי משכורת, עיקולי חשבון בנק, הליכים שיש בהם לסרס את חייו של אדם ולפגוע בכבודו. במקרים של התנהלות נכונה, הנושה יוצא נשכר אף הוא, ראשית, הוא מפסיק להשקיע בהליכי סרק כנגד החייב, ובכך חוסך כסף לעצמו ולחייב, ובנוסף, הוא זוכה לשיתוף פעולה ובכך הוא מרגיש כי ההליך נשלט, והחייב פועל בגילוי מלא, ואז אפשר להגיע עמו להסדרים, גם במסגרת ההליכים בבית המשפט/הוצאה לפועל, בהתאם ליכולתו.

ראוי להפנות את תשומת ליבם של החייבים לנקודה חשובה:

אין מקום לדחוק בחייב לנטוש את הליכי ההוצל"פ ולפתוח בהליכי פשיטת רגל
לאחר תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, נוטים רשמי ההוצאה לפועל, בהתאם להוראות הסעיף, לשלוח את החייב להליכי פשיטת רגל. הליכי פשיטת רגל, עם כל התועלת שבצידם, בעלי חסרונות, במיוחד לחייבים שחובותיהם בני מאות אלפי שקלים בודדים. פושט רגל יתקשה בעתיד לקבל משכנתא, אם בכלל, אף לאחר הפטרו, שכן המידע נשלח מיידית למאגרי המידע הפיננסי השונים, ובנקים כיום לא פועלים מבלי לקבל מידע אודות לווים, ואדם שפשט רגל, דומה שלא יוכל לרכוש דירה לעולם. לאור האמור, בחירת המסלול היא צעד חשוב, ויש לשקול אותו בכובד ראש.

לאור האמור, במידה והחייב אינו בטוח כי מעוניין ללכת להליכי פשיטת רגל, הוא יוכל להגיש במסגרת בקשה להכריזו כמוגבל באמצעים הודעה כי הוא אינו מעוניין ללכת להליכי פשיטת רגל, ואז יזומן לחקירת יכולתו על מנת לבחון את נימוקיו.

פסק דין שניתן על ידי כבוד השופט יצחק כהן, בבר"ע 001808/07, שפושניק גיא נ' שפושניק שרית קובע כי , הדבר מחייב, שאדם המבקש להגיש בקשה לפשיטת רגל, יעשה זאת מתוך רצון חופשי ועל בסיס שיקול דעת ורצון חופשי, ואין מקום לדחוק בו ללכת בדרך זו.

עוד קבע השופט, בדבריו המאלפים כי "הכרזת אדם כפושט רגל עלולה להטיל מגבלות שונות על עיסוקו, עבודתו או משלח ידו. אם היה פושט הרגל עורך דין, הרי שחברותו בלשכת עורכי הדין פוקעת מיד עם הכרזתו כפושט רגל, ולפיכך, אם עד להכרזה יכול היה להתפרנס מעריכת דין, הרי עתה יהיה עליו למצוא לעצמו מקור פרנסה אחר …. אף מתווך המקרקעין, אם יוכרז כפושט רגל, אפשר ויאלץ למצוא לעצמו מקצוע אחר ….. אדם שהוכרז כפושט רגל אינו יכול להיבחר לשמש כחבר במועצה של רשות מקומית … אינו יכול להיות חבר ועד בעמותה … אינו יכול להיות רשום בפנקס הקבלנים …, אינו יכול לעבוד כקבלן להעסקת כוח אדם … אינו יכול להתמנות כחבר דירקטוריון בחברה …, ואם היה דירקטור – כהונתו תפקע …, אינו יכול לשמש בתפקידים ציבוריים שונים, ועוד.

מלבד הגבלות אלה קיימות הגבלות נוספות, הדומות לאלה המוחלות על החייב בעת הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים, והן הכרזתו כלקוח מוגבל מיוחד לפי חוק שיקים ללא כיסוי, איסור שימוש בכרטיס חיוב ואיסור יסוד תאגיד או היותו בעל עניין בתאגיד.

ההגבלות המוטלות על פושט הרגל, העלולות לעיתים להפקיע זכותו לעסוק במקצוע מסוים או בעיסוק אחר בהם עסק לפני הכרזתו, מחייבות שהחלטת חייב לפנות להליך זה, חייבת להיות החלטה מושכלת ומודעת, שהביאה בחשבון את כל ההשלכות העשויות להיות לפשיטת הרגל, ושקלה את יתרונות ההליך לעומת חסרונותיו.

קשה להלום מצב בו ראש ההוצאה לפועל ידחק קבלן לעבודות הנדסה בנאיות, מתווך מקרקעין או עורך דין, לפנות להליך פשיטת רגל או מחיקת חובות, כאשר ברקע מרחפת האפשרות שהליך זה יגדע את מקור פרנסתם. אם לא יהיה זה נכון לכפות על בעלי משלח יד מסוימים לפתוח מיוזמתם בהליכים להכרזתם כפושטי רגל, לא יהיה זה אף נכון לגבי אחרים, שהרי דין אחד חייב לחול על כולם. הבחירה בהליך פשיטת הרגל חייבת איפוא להיות בחירתו של החייב, הבאה מרצונו החופשי, ומרצונו החופשי בלבד, והחלטת החייב בעניין זה חייבת להתקבל על יסוד הסכמתו המודעת.

לאור האמור, 2 מסקנות חשובות מהאמור: האחת, יש אפשרות לחיות בכבוד, ובלי יאוש, גם כאשר יש חובות בהוצאה לפועל. שניה, בחירת המסלול לפתרון הינה חופשית מרצונו החופשי של האדם, ולא ניתן לדחוק אותו אם אינו חפץ בכך.

אין באמור במאמר זה משום יעוץ משפטי ו/או חוות דעת מחייבת והדברים אינם באים כתחליף לייעוץ משפטי.