הנושה לא שלח אליך מכתב התראה בטרם הגשת כתב תביעה בהוצאה לפועל, או ששלח מכתב לכתובת לא מעודכנת? הזוכה לא יהיה זכאי לשכר טרחת עורך דינו

מדובר בתובענות המוגשות בהוצאה לפועל על סכום קצוב.
בשנת 2007 בוצע תיקון 24 בחוק ההוצאה לפועל, שאיפשר לנושים מוסדיים כמו בנקים, חברות סלולאר, חברות ביטוח, ועוד, שברוב המקרים הלקוחות לא מתגוננים מפני התביעה להגיש תביעות בסכום של עד 75,000 ₪ ישירות בהוצאה לפועל.

מטרת החיקוק היתה לקצר תהליכים, לחסוך זמן שיפוטי, וכן לחסוך לחייב חיובי אגרות ושכר טרחה כפול.
מדובר בסכומי תביעה של עד 75,000 ₪ נכון להיום (בתחילת הדרך סכום התביעה היה 50000 ₪).

המחוקק קבע כי תנאי להגשת התובענה יהיה משלוח מכתב התראה לפני הגשת תביעה על סכום קצוב, 30 יום בטרם הגשת התובענה.
בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב הגיש הזוכה תובענה, ובטרם הגשת התובענה, שלח את המכתב לכתובת ישנה של החייבת. המכתב כמובן לא הגיע אליה, והזוכה הגיש התובענה, ולאחר 30 יום שלא התגוננה, החל לנקוט כנגדה בהליכי הוצאה לפועל.

כמובן שעקב ההליכים ופתיחת התיק, החוב "תפח" והיא חוייבה בשכר טרחה א' שנקבע עם פתיחת התיק, ולאחר מכן, שכר טרחה ב', שהוא שכר לו זכאי הזוכה כאשר עורך הדין שלו נוקט בהליכים.
החייבת הגישה בקשה וטענה כי מכתב ההתראה לא נשלח אליה, ומשכך היא מעוניינת לשלם רק את קרן החוב, ולא את כל התוספות שהצטרפו לתיק.
רשם ההוצאה לפועל החליט כי "תנאי הכרחי לשם הגשת תביעה בסכום קצוב הינו שליחת מכתב התראה בדואר רשום, ואישור מסירה".
הרשם סבר כי "…שליחת מכתב התראה לכתובת החייבת על פי הפוליסה (הזוכה היתה חברת ביטוח) הינה בלתי סבירה, ויש לשלוח את מכתב ההתראה לכתובת העדכנית ביותר במרשם האוכלוסין".
הרשם קבע כי אין להסתמך על נתונים קיימים בפוליסות משנת 2013, גם כאשר החייבת לא טרחה לעדכן את חברת הביטוח על שינוי כתובתה.
הרשם סבר כי "…לא מן הנמנע כי אם החייבת היתה מקבלת את המכתב במועד, היתה משלמת את חובה בטרם תוגש תביעה".

לאור האמור הרשם ביטל את חיובי שכר הטרחה, (גם א וגם ב', שיכול להגיע לתוספת של 20% לחוב) ואיפשר לחייבת לסלק את יתרת החוב תוך 7 ימים.
יש חשיבות גדולה להחלטה, וכדאי שתהיו מודעים לזכויותיכם. לא מעט מקרים שולחים הנושים מכתבים לכתובות לא מעודכנות, שכן החובה לשלוח לא מפרטת לאיזו כתובת. כעת הרשם קבע כי יש לבדוק היכן מתגורר החייב כיום במשרד הפנים, ולשלוח אליו לכתובת המעודכנת ביותר, ולא להסתמך על כתובות ישנות, ולהאשים את החייב שלא עידכן, ובכך להשית עליו הוצאות גדולות נוספות לחוב.

שימו לב כאשר אתם מתגוננים מפני תביעה, שאם המכתב לא נשלח לכתובת המעודכנת, יכול להיות שתצליחו לשכנע את הרשם שדן בתיק שלכם, שלא לחייב את החוב בשכר טרחת עורכי דין.
הרשם שנתן את ההחלטה, הינו עמית גולן, כאמור, שיושב בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב.
כמובן שבמידה והחייבת לא תנצל את ההזדמנות שניתנה לה להסדיר החוב ללא הוצאות שכר הטרחה, יהיה זכאי הזוכה לתשלום שכר הטרחה. הרשם כאן אף קבע כי אם תסדיר בתשלומים, תהיה חייבת בתשלום שכר הטרחה. לכן שימו לב ופעלו בהתאם ליכולתכם.

בהצלחה.