יש חובות לבעל והדירה רשומה רק על שם אשת החייב?

בית המשפט החליט שהמעקל של הבעל לא יוכל לעקל את הדירה בטענה שמחצית ממנה שייכת לחייב, שכן שוכנע כי בני הזוג התכוונו להפריד את הרכוש המשותף והבית נרשם מראש כל שם האישה בטרם הסתבך הבעל בחובות

בית משפט מחוזי מרכז דחה תביעה של בנק לאומי להטיל עיקול על דירת מגורים שרשומה על שם אשת החייב בלבד למרות שדירת המגורים נרכשה על ידי 2 בני הזוג במהלך חיי הנישואים שלהם, וזאת מאחר שהשתכנע שבני הזוג התכוונו להפריד את הדירה מהרכוש המשותף ורשמו אותו מראש על שם האשה, על מנת להגן על הרכוש לטובת האשה והילדים, וזאת בטרם הסתבך הבעל בחובות.

מדובר בקבלן בניין שנישא לאשתו קורין בשנת 1983. בנת 1995 החליטו בני הזוג לרכוש בית בפרדסיה, ובשנת 1996 נבנה הבית על ידי הבעל שהוא קבלן בניין במקצועו.

בשנת 2000 נרשם הבית על שמה של האשה בלבד. במועד רישומו של הבית על שם האשה, מצבו של הבער היה בכי טוב.

לימים בשנת 2007 הורע מצב עסקיו של הבעל ונוצרה יתרת חוב בבנק לאומי, לה ערב הבעל אישית..

בעקבות חובות לבנק, הגיש בנק לאומי תביעה ובמסגרתה ביקש לעקל את דירת המגורים  הבנק טען כי דירת המגורים שייכת בחלקה לבעל. הבנק  לא טען כי האישה שותפה לחובות ואף לא טען כי היתה הברחת נכסים מהבעל לאשה.

הבנק עשה זאת מכוח סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל המקנה לבית המשפט רשות להצהיר כי הזכות במקרקעין של החייב, למרות שהם לא רשומים על שמו.

דיני ההוצאה לפועל מתווים את המסגרת המשפטית במסגרתה רשאי נושה לתפוס את נכסי החייב, ולהיפרע מהם. כאשר המדובר בנכס מקרקעין. סעיף 34 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967 יוצר הבחנה בין מצב בו המקרקעין רשומים על שם החייב לבין מצב בו המקרקעין רשומים על שם אחר.

כלומר, כאשר נכס אינו רשום על שם החייב, כמו במקרה שלנו, שהנכס רשום על שם אשת החייב, רשאי הזוכה לפנות לבית המשפט בבקשה להצהיר, לאחר ששוכנע, כי המקרקעין שאינם רשומים על שם החייב, הם שלו, ובית המשפט יכול לצוות על עיקולם.

סעיפי החוק הללו, כמובן, באים להגן על נושים מפני הברחת רכוש. אך בית המשפט קובע, כי ייתכן מקרים שבהם רכוש רשום על שם אדם אחר, וזה נעשה בתום לב, ולא כדי להבריח נכסים בידי נושים.

במקרה שלנו, מתייחסים לזוגות שנשאו לאחר שנת 1.1.1974. מקום בו נישאו בני הזוג לפני 1.1.74, פסק דין זה לא רלוונטי, שכן, חלה על בני זוג אלה הלכת השיתוף, שם ממילא הרכוש משותף בין בני הזוג, בין אם רשום ובין אם לאו, וכדי להפריך טענה זו, נדרשות ראיות כבדות משקל על הטוען לכך.

מכל מקום, המקרה שלנו הוא מקרה של בני זוג שנישאו אחרי 1.1.74 וחל לגביהם חוק יחסי ממון.

מכל מקום בית המשפט השתכנע כי אין מדובר כאן בהברחת רכוש. בית המשפט קיבל את הטענה כי בני הזוג בחרו להגן על המשפחה מקריסה כלכלית עתידית, וזו זכותם, וזו החלטה לגיטימית ומושכלת, ואין כל רע בכך שבני הזוג מפרידים את הרכוש אותו מייעדים לעסקים ולצרכים משפחתיים. בית המשפט קבע כי נושים העובדים עם בעלי עסקים שדירת המגורים לא רשומה על שם בעל העסק, צריכים לקחת בחשבון בהחלטתם לתת אשראי כי הדירה שייכת רק לאשה, והיא מופרדת ממסת הנכסים של הבעל. כמובן, שבית המשפט הדגיש שיש הבדל אם הדברים נעשו מראש, או רק לאחר שהבעל נקלע לצרות.

סופו של דבר, בית המשפט דחה את טענת הבנק וקבע כי התרשם שרישום הנכס נעשה על שם האשה בכוונת מכוון ומתוך הסכמה הדדית, ולפיכך, אין לבעל כל זכות שניתן להצהיר עליה ולעקלה, ודחה את המרצת הפתיחה של בנק לאומי.

ה"פ 13815-07-09 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' דוד ואח' ניתן ביום 17.5.15 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן