הפרת סודיות בנקאית

מקרה בוחן להפרת סודיות בנקאית

בנק הפועלים חוייב לשלם ללקוח 20,000 ₪ בשל הפרת סודיות בנקאית

ברוך הגיש תביעה נגד בנק הפועלים לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לו עקב מידע לא נכון שהבנק מסר לבנק אוצר החייל לצורך הלוואה מקרן קורת. לטענתו של ברוך, במהלך שנות השמונים והתשעים הוא היה הבעלים והמנהל של פאב משגשג בעיר אשדוד. בשנת 1997 נסגר הפאב והתובע החל לעבוד כשכיר. בשנת 2001, לאחר פיטוריו מהחברה בה עבד, החליט ברוך לפתוח מחדש את הפאב, ותכנן להפעיל את העסק במתכונת חדשה הכוללת גם מזנון ומסעדה.

ברוך טען כי השתמש בכספיו לצורך רכישת ציוד והחל בעבודות להכשרת המקום לפתיחה מחודשת. ברוך הכין תוכנית עסקית להפעלת העסק ופנה לקרנות קרן קורת לישראל – עמותה לפיתוח כלכלי, בבקשה לקבלת סיוע בהלוואה בסך של 90,000 ₪. כספי ההלוואה היו צריכים לעמוד לברוך באמצעות בנק אוצר החייל.

עוד טען ברוך כי בעקבות מידע לא נכון שמסר בנק הפועלים למנהל בנק אוצר החייל, סרב האחרון להלוות לו כספים, והוא לא הצליח להפעיל את העסק כמתוכנן ונגרמו לו נזקים של למעלה מ-2 מליון ₪ שלצורכי אגרה מעמידם על 300,000 ₪.
בנוסף, תבע ברוך את הבנק על גילוי מידע סודי מבלי שהבנק קיבל הרשאה לכך. יצויין כי קודם לכן הגיש ברוך תלונה לבנק ישראל,ובנק ישראל השיב כי מצא את תלונתו מוצדקת.

בית המשפט דחה את טענתו הראשונה של ברוך, שכן לא מצא כל קשר בין אי מתן האשראי לבין תוכן הדברים שגולו לבנק אוצר החייל על ידי בנק הפועלים. בית המשפט סבר כי בנק אוצר החייל שקיבל את המידע לא הסכים לתת ללקוח הלוואה בגלל נתונים אחרים שנודעו לו אודות התובע.
יחד עם זאת, קיבל בית המשפט את טענת הלקוח באשר לשאלה האם ניתנה הסכמתו של התובע לסניף הבנק הנתבע להעביר את המידע לבנק אוצר החייל.

בית המשפט התייחס לטענה זו במישור של הפרת הסודיות הבנקאית והפגיעה בפרטיותו, ולא דווקא בקשר עם הנזק.
הבנק טען שברוך נתן הסכמה כללית למסירת המידע אודות חשבונו. עוד טען הבנק כי הסכמה זו ניתנה במסגרת פנייתו לקבלת הלוואה, כאשר הטפסים הרגילים בבקשה כזו כוללים גם טופס ויתור סודיות.

השופט קבע כי לדעתו כפות המאזניים נוטות במקצת לצד האפשרות, לפיה המידע הועבר ללא קבלת הסכמתו המפורשת של הנתבע. עוד קבע השופט כי לא ניתן להסתפק במתן הסכמתו הכללית של ברוך להעברת המידע.
כתנאי להעברת מידע לגביו חל חיסיון, נדרש הבנק לקבל הסכמה מפורשת של הלקוח להעברת המידע, ואינו יכול להסתפק בכך שבנסיבות העניין, ניתן ללמוד על הסכמה כללית מצד הלקוח לכך.

כאמור, בית המשפט קבע כי על בנק הפועלים לשלם לברוך פיצוי של 20,000 ₪.

מאמר זה נכתב על-ידי משרד עורכי דין עפרה שפר

סגירת תפריט
דילוג לתוכן