ביטול ערבות על ידי בית משפט השלום

מקרה בוחן לביטול ערבות על-ידי בית המשפט

בית המשפט השלום בתל אביב ביטל ערבות של 3 נתבעים ודחה תביעת בנק מזרחי טפחות בע"מ כנגדם ע"ס 1,351,670 ₪ בשל הפרת חובת תום הלב ביחד עם הפרת חובת הגילוי של הבנק

פסק דין שניתן ביום 30.4.12 על ידי כבוד השופטת רביד עינת בבית המשפט השלום בתל אביב דחה תביעתו של בנק מזרחי כנגד 3 נתבעים, שהיו ערבים לחשבונות בבנק, בסכום ענק של מליון שלוש מאות חמישים ואחד אלף שש מאות ושבעים ₪
מדובר בחשבון של חברה שנפתח בשנת 2003. בשנת 2004 חתמו הערבים על כתב ערבות מוגבל לסכום של מליון ₪ להבטחת חובות החברה.

לאחר כשנה מיום חתימתם על כתב הערבות, הגיע הבנק להסדר חוב עם החייב העיקרי, ו-2 מהערבים חתמו כערבים גם במסגרת ההסדר.

אלא שהתברר כי ההסדר הופר מיד בסמוך לחתימתו, והבנק לא הודיע לערבים דבר וחצי דבר על העניין.

בשנת 2008 נפטר הבעלים של החברה לאחר מחלה קשה וכמובן נותרו חובות רבים לבנק.

הבנק הגיש התביעה בשנת 2009, כנגד החברה, בעלי המניות שלה וכנגד הערבים. כנגד חלק מן הנתבעים, שלא הגישו בקשת רשות להתגונן, ניתן פסק דין.

3 נתבעים, כולם ערבים לחובות, הגישו בקשת רשות להגן וטענו, בין היתר, כי הסדר החוב עליו חתמה החברה הופר מיד סמוך לחתימת החברה, והבנק לא טרח להודיע להם על ההפרה תוך 90 הימים מאז ההפרה, כמתחייב בחוק הערבות.

הנתבעים טענו כי הנזק שנגרם להם בשל אי הגילוי של הבנק עולה על כתב הערבות.

בית המשפט קיבל את הטענה גם לעניין הנזק וקבע כי בעל החברה היה בעל רכוש, החזיק ב-2 בתים, משאיות רכבים ומוסך. לא היה הבנק מיידע את הערבים במועד, הם היו מפעילים לחץ על החייב העיקרי כך שהיה יכול לסלק את החוב כולו.

לגבי אחד הנתבעים,שלא חתם על ההסדר חוב, נטען גם כי הבנק כלל לא מסר לו על השינויים שחלו בחיוב לו ערב, והבנק לא גילה לו שנחתם לאחר מכן הסדר פשרה, שבסופו של דבר הופר על ידי החייב העיקרי, בסמוך לחתימתו.

לאור האמור, קיבלה השופטת את גירסת הערבים וקבעה כי הבנק הפר את חובת תום הלב, וחובות הגילוי שלו כלפי הערבים, הפרות המזכות אותם בביטול הערבות, או בהפחתת הנזק שנגרם להם עקב ההפרה, ודחה את תביעת בנק מזרחי טפחות בע"מ (תא"ק 17245-09-09, בנק מזרחי טפחות תל אביב נ' עופות הישוב בע"מ, פורסם בנבו).

סגירת תפריט
דילוג לתוכן