ביטול הגבלה על רשיון נהיגה רטרואקטיבית

החלטה חריגה בנוף ניתנה לאחרונה בעניין ביטול רטרואקטיבי של הגבלה על רישיון נהיגה בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה.

מדובר בחייב מבוגר, שנפתח כנגדו תיק בשנת 2009. הזוכה הגיש בקשה להגביל את רישיון הנהיגה של החייב, וההגבלה נכנסה לתוקף ביולי 2012. החייב במשך השנים שילם לתיק 250 ₪ אך לא ברצף. כשהגיע מועד חידוש הרישיון, הודיע משרד הרישוי כי הוא מסרב לחדש הרשיון, והחייב נדרש לעבור מבחן עיוני ומעשי. וזאת עקב הגבלה על רשיון נהיגה שיש כנגדו.

החייב יליד 1951, אדם מבוגר שברור לכל שהדרישה לעבור בגיל זה מבחנים לצורך קבלת הרשיון תגרום לו לאבדן הרשיון.

כבוד הרשם ביטל את ההגבלה רטרואקטיבית, וגרם לכך שהחייב לא יידרש לעבור מבחן מעשי ותיאוריה. הרשם סבר כי הותרת ההגבלה יכולה לתרום להידרדרות במצבו הבריאותי של החייב, והדבר מהווה פגיעה העולה על הנדרש בנסיבות העניין ואף ענישה כלפיו. מטרת החוק אינה להעניש חייבים, ותוצאה זו אינה מידתית שאינה משרתת את חוק ההוצאה לפועל שתכליתו, בין היתר, צמצום הפגיעה בחייבים וייעול הליכי גביה ע"י ירידה לנכסיהם, אך בטח לא ירידה לחייהם. הרשם הסתמך על פסק דין בג"ץ פר"ח שם נאמר כי מימוש חיוב ייעשה תוך ירידה לנכסי החייב,

ולאור המהפכה החוקתית הרי בעצם היות האדם בן חורין, וללא זיקה ליכולתו הכלכלית, הרי מוקנית לו הזכות לחרות, כבוד שלמות הגוף והנפש.

הרשם גם הסתמך על פסק דין בג"ץ הלב שהוגש על ידי התנועה למלחמה בעוני שם נקבע במפורש כי אי תשלום אינו בהכרח השתמטות מתשלום, אין החייבים צריכים להיות מוחזקים כמי שמשתמט מחובותיו, ואין לפגוע בזכויות יסוד המעוגנות בחוקי יסוד, לרבות זכות החירות, ויש לשים דגש על נסיבות אישיות ונסיבות היווצרות החוב.

לאור האמור, הגיע הרשם הנכבד למסקה כי כאשר בוחנים את התנהלות החייב, הותרת ההגבלה ואי ביטולה רטרואקטיבית בנסבות תיק זה, לא תשרת את מטרות המחוקק ותהיה רחוקה עד מאוד מהתוצאה שעמדה ועודנה עומדת מאחורי התיקון שנעשה בחוק ההוצאה לפועל.

סופו של דבר, הרשם ביטל את ה הגבלה על רשיון נהיגה באופן רטרואקטיבי וחסך לחייב את הצורך בלעבור את המבחנים המעשי והתיאוריה.

זוהי החלטה ראויה בעיני, ותואמת את הרפורמות בדין בעניין החייבים. בדקתי גם החלטות נוספות שפורסמו על ידי דוברת רשות האכיפה והגביה, וראיתי שעד כה הרשמים לא נוהגים בנדיבות כלפי חייבים אף לעיתים אם הם נכים, ו/או רישיון הנהיגה הוא חלק מפרנסתם.

אז אדם שיש לו חובות בהוצאה לפועל – כדאי להסדירם, שאחרת עלולות להיכנס לתוקף הגבלות, שאת ביטולים לא נתן להשיג על נקלה. לקריאה ניתן למצוא את ההחלטה [ בקישור הבא ]

סגירת תפריט
דילוג לתוכן