ריבית והצמדה ב הוצאה לפועל

יש לך חובות הוצל"פ ישנים, והזוכה לא פעל בהם שנים רבות? ניתן להגיש בקשה לרשם הוצאה לפועל להפחתת ריביות והפרשי הצמדה בהוצאה לפועל בשטרות ובתביעה על סכום קצוב

תיקון חדש ומעניין בחוק הוצאה לפועל, במסגרת התיקונים החשובים שבוצעו בחוק בשנת 2008 (מכונה גם תיקון מס' 29) קובע כי לרשם ההוצאה לפועל סמכות, לפי בקשת החייב ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להקטין את תוספת הפרשי ההצמדה והריבית כאשר מדובר בתביעה על סכום קצוב וכן כאשר מדובר בשטרות.

רשם הוצאה לפועל

החלטה ברוח חקיקה זו ניתנה על ידי רשם הוצאה לפועל הנכבד עמית גולן, בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, במסגרתה הפחית ריבית והפרשי הצמדה בשיעור 30% מסך הריביות שחוייבו בתיק עקב התשהות של הזוכה במשך 14 שנים בגביית החוב. וכך פורסם:

חייב הגיש בקשה לרשם הוצאה לפועל להפחית את הריביות והפרשי ההצמדה משום שהזוכה לא פעל בתיר ההוצאה לפועל במשך 14 שנים, דבר שגרם להגדלת חוב החייב כלפי הזוכה.

הזוכה, מנגד, טען כי המתין שהחייב ישלם לו חובות אחרים, ומשכך לא פעל בתיק, על מנת לאפשר לחייב להסדיר חובות אלה.

רשם הוצאה לפועל ניתח את המקרה, וקבע כי על מנת להפחית ריביות והפרשי הצמדה, צריכים להתקיים 2 תנאים. האחד, שהחייב יגיש בקשה, והשני, כי קיימים טעמים מיוחדים.

במקרה שלנו, אכן הוגשה בקשת חייב, יחד עם זאת, בחן הרשם האם המקרה נכנס לגדרם של טעמים מיוחדים המצדיקים הפחתת הריבית וההצמדה.

רשם הוצאה לפועל בדק ומצא כי ההליך האחרון שנעשה בתיק היה בחודש יוני 1998, קרי לפני 14 שנה, ומאז הזוכה לא פעל בתיק.

הרשם סבור כי זוכה אשר אינו פועל במהירות ויעילות ובאופן סדיר, פוגע בתקנת הציבור. יחד עם זאת, נקבע כי גם החייב צריך לקיים חובתו לשלם את החוב מיוזמתו ולפי יכולתו הכלכלית, ואם לא עשה כן, לא יוכל להטיל את כל האשם על הזוכה ועליו בלבד.

בהחלטה זו מפורטת בהרחבה תחולתו של עיקרון תום הלב על ביצוע וניהול הליכי הוצאה לפועל, אשר מחייב את הזוכה לפעול באופן סביר לקבלת סעד המימוש בהוצאה לפועל ואין הוא יכול "לישון על זכותו" עד קץ הימים. בהחלטה מוזכר פסק דינה של כבוד השופטת שטופמן ת"א 2836/03 עיריית תל אביב נגד מור, לפיהם "אמנם לא חלים דיני ההתיישנות בתיק הוצאה לפועל, יחד עם זאת, יש חובה לזוכה לחתור לסיומו של הסכסוך בין הצדדים..". עוד נקבע כי "תיק ההוצאה לפועל אינו יכול לשמש תכנית חיסכון לזוכה אשר ממתינה עד אין קץ ללא נקיטת הליכים תוך צבירת הפרשי הצמדה וריבית.".

סופו של דבר, הרשם סבר כי לאור האחריות המשותפת של 2 הצדדים, יש להפחית את הריביות בשווי ערך של 30%שהצטברו מיום בו לא נקט הזוכה בהליכים וכד למועד הבקשה.

מקרה אחר, בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה, שניתנה על ידי הרשמת הנכבדה תמי לוי יטח, בה הורתה להפחית את כל הריביות והפרשי ההצמדה שצבר החייב בתיק ההוצל"פ במשך 14 שנים בהן לא פעל הזוכה בתיק. החלטה זו, הביאה להפחתת החוב באופן משמעותי מ37,000 ₪ ל-12,000 ₪.

הפחתות אלה יכולות לסייע לחייבים לצאת ממעגל ההוצאה לפועל, ולחזור לחיים נורמליים, על ידי תשלום מופחת, בו נהנה הזוכה, מחד, ומצד שני, החייב משלם סכום אותו מסוגל "לעכל" ולהימנע מלהיות נרדף כל חייו.

נקודה חשובה נוספת היא כי הסמכות שניתנה לרשמי ההוצאה לפועל חלה גם על מקרים בהם מוגשת תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל (בנוסף לשטרות). הדבר משמעותי מקום בו מכוח התביעה, מבקש הזוכה לחייב את החייב בריבית בנקאית, מירבית הנוהגת בבנקים, קרי ריבית של כ-18% לשנה, ולאחר שנים, החוב צומח למימדים שאינם מאפשרים לו לשלם ולסיים את חובותיו ולכן יש חשיבות לסמכות מדהימה זו שניתנה לרשמי ההוצאה לפועל, שכן הפחתת חיובים אלה עשויה לצמצם את מספר החייבים שנמצאים במעגל ההוצאה לפועל, ולאפשר להם להשתקם, מאידך, הזוכה מקבל סכום כסף הגיוני, וכל הצדדים מרוצים, שכן לשני הצדדים יש אינטרס לסיים את העניין וללכת איש איש לדרכו.