נתבעי בנקים

העסק שלך נקלע לקשיים, ההוצאות החודשיות עולות על ההכנסות, והמשפחה נקלעת לקשיים, ואינה מסוגלת לעמוד בהחזרי ההלוואה, היתרה בחשבון עולה, הבנק שולח מכתב התראה ומאיים בתביעה. המשפחה נכנסת ללחץ כספי, העסק בקשיים תזרימיים ואתה עומד חסר אונים מול המצב. יש מה לעשות.

משרדנו מתמחה בטיפול נתבעי בנקים. 

אנו נפרט בפניך את השלבים והאפשרויות העומדות בפניך.
ראשית, הבנק מגיש תביעה בסדר דין מקוצר. במידה והחוב מתחת ל-50,000 ₪, הבנק יכול להגיש תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל. במקרה שמוגשת תובענה בסדר דין מקוצר, עליך להגיש בקשת רשות להתגונן. הנתבע אינו מקבל באופן אוטומטי זכות להגיש כתב הגנה כנתבע רגיל, אלא שעליו לבקש מבית המשפט רשות.

מה עושים כשנתבעים על-ידי הבנק?

קיימות מספר טענות הגנה הרלוונטיות להתנהלות בנקאית קלוקלת:

התניית שירות בשירות: 

טענה זו רלוונטית כאשר הבנק היתנה מתן אשראים בהפקדת כספים לתכניות חיסכון, פקדונות, הפקדה בניירות ערך ועוד. לעיתים הבנק דורש ממך, או 'קצת לוחץ' כי  כדאי לך להפקיד לתכניות חיסכון חודשות כמה מאות שקלים או כמה אלפי שקלים כל חודש, ובדרך זו, כך אומר לך הפקיד  "אתה צובר בטחונות".

כאשר הבנק נוהג כך, מבחינה כלכלית, , הוא בעצם משלם ללקוח ריבית מאוד נמוכה על יתרות הזכות שלו בנכסים הפיננסיים, ומאידך, גובה ריבית גבוהה פי כמה על יתרות החובה, מסגרות האשראי, הלוואות ועוד. במצב זה, הבנק מלווה ללקוח את כספו הוא, ובעצם מרויח על חשבון הלקוח, תוך ניצול מצוקתו וצריכת האשראי שלו וכן מטעה אותו להסכים לדרישתו זו. מעשה זה מהווה, לכאורה, עבירה פלילית, בניגוד לחוק הבנקאות, ובמצב דברים שכזה, יש ללקוח זכות לדרוש מהבנק את החזרת כספי היתר שנגבו בשל הפרשי הריבית.

טענה של התניית שירות בשירות שתוארה לעיל,  הוכרה בפסיקה, ולכן אם בחשבונות היתה התנהלות קלוקלת זו, יש לך טענת הגנה מצויינת.
ברור שככל שהשנים שבנק נהג באופן זה, רבות יותר, הנזק שנגרם לך יותר גדול.

לצערנו, בנקים נוהגים לעשות כן באופן די קבוע, ובכך מגדילים את הרווחים שלהם על חשבונך.

אל תוותר על זכויותיך. אמנם נראה שהמצב קשה, ואין כל פתרון, אך חשיבה זו לא נכונה. יש לך את הזכות לדרוש את המגיע לך. הסכומים יכוים להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים החזר בחשבון (כאמור, בהתאם לסכומים שנצברו ולתקופות) בוא נניח לדוגמא, שאתה מנהל עסק קטן, המגלגל מחזורי מכירות של כמה מאות אלפי שקלים בשנה, והבנק מעמיד לך מסגרת אשראי והלוואות של 500,000 ₪, אך דורש ממך להעמיד בטחונות נזילים, שנצברו מהיתרות בחשבון, בסכומים ש 200,000  ₪. הדבר נמשך כ-10 שנים, וכעת, ירדו המכירות, התזרים חונק, בכלל, עכשיו לא מאשרים לחרוג מהמסגרות כמו פעם, ומנהל הבנק מצלצל כל יום, ולא מאפשר לך לעבוד. אתה משקיע מחצית מיום העבודה בניהול הבנק, רדיפה אחרי כספים מלקוחות, ולא מצליח לעבוד. הבנק מאיים שאוטוטו מחזיר שיקים ואתה נכנס לסחרור נוראי.

אתה לא יודע מה לעשות, איך אתה יוצא מהמעגל המסחרר הזה.

במקרה זה, הנזק שעלול להיגרם לך מצבירת הכספים בפקדונות, כבטחון לאשראי יכול לעמוד על 250,000 ₪. אילו היית מעביר את הכסף.

לצורך התגוננות במקרה זה, אנו מבקשים מהבנק את כל המסמכים מתחילת פתיחת החשבון, מעבירים החומר למומחה חשבונאי, שמשחזר את החשבון ומבטל את כל הפעולות האסורות. במצב דברים שכזה, תמיד יתרת החשבון קטנה, ובכך ניתן לדרוש מהבנק שיעדכן את יתרת החשבון ויקזז הסכומים מכתב התביעה.

כאמור, טענה זו הוכרה בפסיקת בתי המשפט. הגשה והכנה נכונה של טענה זו, תזכה את הלקוח בקבלת רשות להתגונן. לאחר קבלת הרשות להתגונן, הלקוח ינהל הגנה משפטית כנגד הבנק, הכוללת הליכי גילוי מסמכים מפורטים ומלאים, ואז יוכל לעמוד על כל הנזקים שנגרמו לו.