יש חיים אחרי הפחד …

הסתבכתם בחובות?

פחד וחשש ממלא אתכם? יש מה לעשות. הפחד הוא האוייב של הפתרון. התמודדות עם הפחד, וטיפול נכון בבעיה יכולים לסייע לכם להגיע לשקט ושלווה גם את נקלעתם לחובות ואין לכם יכולת לשלם אותם.

כשבנק לאומי מחל לנוחי דנקנר על 150 מליון ₪, קראתי בפייסבוק תגובות של אנשים, ואחת מהן היתה מוכרת לי כל כך. מישהו תאר את הפחד שהיה לו עת היה חייב לבנק לאומי כסף, תאר איך היה נרדף, איך לא ישן בלילות, פחד מדפיקות בדלת, פחד שיבואו לקחת חפצים מהבית, פחד שהילדים יחוו את כל הסיוט הזה, ולא יכול היה להאמין באיזו קלות כעת, לאחר הסבל שעבר, למישהו אחר, "טייקון" מוחקים בקלות את החוב. החוב לבנק לאומי, קיבל עבורו משמעות עצומה, לא רק חוב כספי, אלא התמודדות עם אשמה על שיצר את החוב, התמודדות עם בושה שלא יכול לשלם אותו, והתמודדות עם פחד הנשיה, כי אין ביכולתו הנראית לעין לפרוע את החובות.

הפחד הוא עצום. הוא עלול להשתלט, ואין יותר משתק ממנו.

מה שאני מבקשת לספר לכם, שנכון, לא קל, ואפילו קשה להיות חייבים כסף. עוד יותר קשה להיות חייבים הרבה כסף. כשאין פתרון, והמצוקה גדלה, החוסן יורד.

אלא שחשוב שתדעו, חוק ההוצאה לפועל, ואף פקודת פשיטת הרגל, היקנו לחייבים שנקלעו לחובות בתום לב, ובשל התנהלות לא נכונה, או בשל כך שלא יכלו לגמור את החודש בשל יוקר המחיה, דרך מסודרת לטפל בבעיה. הסדר חשוב ביותר להמשך התפקוד ולצמצום הפגיעה הנפשית והכלכלית.

כתבתי בהרחבה באתר שלי על כל הפתרונות העומדים לאדם שנקלע לחובות, .

בין היתר הוא יכול לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לחקור את יכולתו, ולקבוע לו צו חיוב תשלומים חודשי. החייב צריך לצרף מסמכים בדבר הוצאותיו והכנסותיו, ולבקש לקבוע סכום חודשי בו יוכל לעמוד. הרשם בוחן וחוקר את יכולתו של החייב, וקובע לו סכום חודשי (צו חיוב).

במידה והחייב עומד בצו החיוב החודשי, הוא מוגן מפני הליכים הפוגעים בכבודו וחירותו, כמו, עיקולים, צוי מאסר והבאה, הטלת הגבלות על רשיון נהיגה, עיכוב יציאה מן הארץ ועוד.

חשוב להגיש את הבקשה לחקירת יכולתו של החייב מיד כשמקבלים הודעה מההוצאה לפועל בדבר פתיחת תיק. במידה והחייב פועל מיידית, אך לא יאוחר מ-20 יום, הוא יכול להגן על עצמו, ולהימנע מכך לחייו ולחיי בני ביתו.

כאשר לאדם יש מספר תיקים בהוצאה לפועל, הוא צריך בנוסף להגשת בקשה לחקירת יכולתו, לבקש גם לאחד את תיקיו ולהכריזו כחייב מוגבל באמצעים. משמעות הבקשה הזו יותר סבוכה, שכן, מצד אחד, מאחדים את כל תיקיו והלשכה בה אוחדו התיקים מנהלת את החובות, וקובעת צו חיוב, שמתחלק באופן יחסי לגובה כל חוב. במקרה שחייב מוכרז מוגבל באמצעים, חלות עליו מגבלות, אשר תוסרנה רק אם איחוד התיקים יופסק. ההגבלות הן: חשבון בנק מוגבל, איסור להחזיק כרטיס אשראי, איסור להיות בעל עניין בתאגיד, עיכוב יציאה מן הארץ. כואב, אבל פחות.

יש כמובן פתרון נוסף והוא הליך פשיטת הרגל עליו הרחבתי גם כן ולהלן עיקרי הדברים שכתבתי בבלוג אחר:

חדלות פרעון הוא מצב שבו יש לאדם באופן אישי חובות רבים, והוא לא מסוגל בטווח הנראה לעין לשלם את חובותיו, המסלול הראוי הוא להגיש בקשה להכריז עליו פושט רגל.

בקשות להכריז על אדם כפושט רגל מוגשות בבית המשפט המחוזי. במידה ואדם הסתבך בחובות בתום לב, בשלב הראשון בית המשפט יתן כנגדו צו כינוס נכסים וימונה לו מנהל מיוחד. עם מינוי מנהל מיוחד ומתן צו הכינוס, אסור לנושים לנקוט בכל הליך כנגד החייב. המנהל המיוחד בודק את נכסיו וחובותיו של החייב, ובית המשפט קובע צו חיוב תשלומים חודשי שעל החייב לשלם. החייב גם צריך למלא דוחות על הכנסות והוצאות.התנהגות של החייב לפני ובמהלך פשיטת הרגל מהווה מרכיב משמעותי בהחלטת בית המשפט האם להפטיר את החייב מחובותיו.