חובות המנוח אינם עוברים בירושה

חובות מנוח בירושה

חובות המנוח אינם עוברים בירושה, ויכולים להשתלם אך ורק מכספי עזבון המנוח, באם הוא קיים

בית המשפט השלום בתל אביב קיבל תביעת אב שכול להשיב לו כספים ששילם לבנק הפועלים עבור חובותיו של בנו שנהרג וקבע כי בנק הפועלים הפר את חובות האמון והנאמנות, והפעיל לחץ על אב שכול לשלם חוב של בנו שנהרג, בפרק זמן קצר לאחר מותו של הבנק, מבלי שמסר לו המידע הרלוונטי.

כבוד השופטת רחל ערקובי פסקה לאחרונה, כי הבנק הפר את חובות הנאמנות והאמון המוטלות עליו בכך שהופעל על התובע לחץ לשלם חובו של המנוח, בנו בן 25 שנהרג בתאונת דרכים, תוך מניעת מידע ממנו, כאשר לא רק שלא נאמר לו שאינו חייב לשלם את החובות משום שאינו ערב, ולא רק שלא נאמר לו כי את החובות יש לשלם מנכסי העזבון, אלא שנאמר לתובע ובנו שאם לא ישלמו, יידרשו לשלם את מלוא החובות בריבית דריבית.

המנוח, יותם, ז"ל, נהרג בתאונת דרכים, בגיל 25. המנוח ניהל חשבון בבנק הפועלים, ובעת פטירתו, חשבונו היה מצוי ביתרת חובה שנבעה מיתרת חובה בעו"ש ומהלוואה שטרם נפרעה

לטענת התובע, אביו של המנוח, מיד לאחר פטירתו של בנו המנוח, החל בנק הפועלים להטריד אותו בנוגע לחוב, ואיים עליו לפרוע את החוב, אחרת יידרש לשלם ריביות גבוהות, ולטענתו אף אולץ לשלם את כל החוב.

לטענת התובע, הבנק הסביר לו שהוא חייב לשלם את תשלום החובות של המנוח בהיותם יורשים, וכי עליהם להסדיר את החוב אחרת ישלמו ריבית והנושא יועבר לטיפול משפטי.

בית המשפט קבע כי בכך הפעיל בנק הפועלים לחץ בלתי הוגן על אב שכול לשלם חוב שאינו שלו, בפרק זמן קצר לאחר מות בנו, מבלי שמסר לו מידע הרלוונטי לזכויותיו, ולמערכת הייחסים בין המנוח לבין הבנק, ובינו כיורש לבן הבנק, ובהתנהלותו זו הפר בנק הפועלים את חובות הנאמנות והאמון המוטלות עליו.

השופטת ציינה כי בהתאם לחוק הירושה, סעיפים 126-127 אין יורש אחראי מעבר לחלקו בירושה.

בית המשפט דחה את גירסת הבנק לפיה התובע הגיע מרצונו ומיוזמתו לשלם את חובות בנו המנוח.

בית המשפט קבע כי הנתבע פעל בניגוד לחובותיו כבנק, הפר את חובות האמון המוטלות עליו, ועליו להשיב את מלוא הסכומים ששולמו על ידי התובע בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

כמו כן, פסק בית המשפט הוצאות כדין וכן שכ"ט בשיעור 12% מסך התשלום שעל הבנק להחזיר לתובע.

בית המשפט לא קיבל את תביעת התובע לפיצויים בשל עוגמת נפש, ונימק זאת בכך שמדובר בתביעה כספית ואין מקום לפסוק בגין עוגמת נפש.

לסיכום, ולמרות שאנו מאחלים לכולם בריאות ואריכות ימים, כאשר חלילה, נקלעים בחיינו למצב שכזה, צריך לזכור, שחובות המנוח משולמים אך ורק מכספי העיזבון, אם קיים. חובות אינם מועברים בירושה, ואם אדם ירש נכס מחייב, הוא אחראי אך ורק לחלק מן הירושה. להדגיש, חובות המנוח קודמים ליורשים, כלומר, כאשר המנוח נפטר, בטרם עוברת הירושה ליורשים, יש לשלם את חובות המנוח. מקום בו לא קיימת ירושה, כבמקרה שלנו, אין חובה על שום אדם לשלם את חובות המנוח.

ושנהיה רק בריאים ושמחים.