התגוננות מפני בנקים

כיצד מתגוננים מן הבנק?

קיבלת תביעה מהבנק בסדר דין מקוצר או תובענה על סכום קצוב בהוצאה לפועל, ועליך להגיש בקשת רשות להתגונן תוך 30 יום?

ניתן כנגדך פסק דין בהעדר הגנה והבנק שולח לך מכתב כי אם לא תשלם את החוב יפתחו כנגדך תיק הוצאה לפועל?

כל המקרים שתוארו לעיל דורשים התגוננות מפני הבנקים. במידה ולא תגיש בקשת רשות להתגונן, יינתן כנגדך פסק דין בהעדר הגנה, ואז הבנק יוכל לנקוט כנגדך בהליכי הוצאה לפועל

חשוב שתדעו שבטרם ניתן פסק דין, יש אפשרות להגיע עם הבנק להסדרי חוב טובים יותר. כאשר פסק הדין ניתן, הבנק יכול לנקוט בהליכי הוצאה לפועל כגון, עיקול מיטלטלין פקודות מאסר, הגבלת חשבון בנק, עיקול רכב, עיקול דירה ומימושה, ומוטב להרחיק את פסק הדין ככל שניתן.

משרדנו מטפל בבדיקת חשבונות הבנקים, חיובי הריבית, העמלות, בדיקת מסגרות האשראי, הסכמים שנחתמו על הבנק, הלוואות וכו'. לאחר בדיקת החשבונות נוכל לבדוק האם יש מקום להתגונן מפני התביעה או פשוט להגיע באמצעותנו להסדר נוח, במזומן או בתשלומים.

שימו לב, תביעות שנפתחו בהוצאה לפועל דינן כדין תביעה בבית המשפט, והליכים אלו נועדו לחסוך הוצאות משפט לנתבע. אין מדובר בתיק הוצאה לפועל לאחר פסק דין, ולכן ניתן להתגונן גם מפני תביעה זו. יש לשים לב ולרשום את מועד קבלת התביעה, שכן לכל המאוחר צריך להגיש התגוננות מפני התביעה.

במקרה ש"שכחת" או שהתביעה נמסרה לכתובת אחרת, עדיין יש פתרון. ניתן להגיש בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה, אם בשל אי מסירת כתב התביעה לידי הנתבע או בשל סיבות טובות לביטול פסק הדין, למשל משום שהבנק שינה מדיניות אשראי, ביטל המסגרות מהיום להיום וגרם לנזקים, היתנה מתן אשראים בהפקדת כספים לתכניות חיסכון ופקדונות,היטעה בייעוץ ונתן המלצות כושלות בניירות ערך, מניות ועוד. כל אלה מזכים ת הנתבע בבדיקת החשבון ומתן רשות להגן. כדי לבדוק את החשבון ניתן להיעזר במומחים חשבונאיים על מנת שיכמתו את הנזקים ויעריכו בכמה כסף מדובר. לקוחות רבים מגיעים אלינו לאחר שהבנק "סגר" להם את החשבון בשל חילופי הנהלה, ולעיים אף מגבילים חשבונות והופכים את ימי העבודה ל"ימי טיפול" בבנקים, ואנו מגלים שבמשך שנים רבות הבנק דרש מהם להפקיד כפסים לתכניות חיסכון, פקדונות ונכסים פיננסיים אחרים בתמורה למתן אשראי, ובכך גרם להם לנזק, שכן מצד אחד שילם להם מעט כסף בגין הפקדונות, ומאידך חייב את החשבון בריבית גבוה מאוד. במקרה זה, ניתן לדרוש מהבנק להשיב את הסכומים ולקזז מהחוב הנטען.

אנו ממליצים להתגונן מפני הבנק, שכן, ברוב המקרים ניתן לשפר את המצב ולנה מו"מ מתוך עמדת כוח והבנת הכשלים של הבנק, ואל לחשוש מחוזקו של הבנק ועוצמותיו הפיננסיות.