הבנק עשה לכם הגבלת חשבון? יתכן שהבנק טעה והבנק צריך לבטל ההגבלה

מאז שהתחילו הרישומים ואיסוף המידע על ידי בנק ישראל, חייהם של לקוחות ובעיקר בעלי עסקים, הפכו להיות קשים יותר והחזרת שיקים על ידי הבנק גורם לנזקים עצומים לבעלי החשבון. עם זאת, במקרים רבים ניתן להוכיח שהבנק טעה ולבקש מבית המשפט להורות לבנק על ביטול הגבלת החשבון וביטול סטטוס לקוח מוגבל.

הבנק סירב ולא אפשר ללקוח להפקיד מזומן בחשבונו לכיסוי השיקים ולכן, הבנק החזיר את השיקים מסיבת אין כיסוי מספיק. מה קבע בית המשפט?

הבנק טעה. יש לבטל את הגבלת החשבון.

וסיפור שהיה, כך היה… בית המשפט בחדרה דן בתיק על ידי כבוד השופטת יפעת אונגר ביטון. הבנק טען כי היה מנוע מלהפקיד את הכסף בגלל חוק צמצום המזומנים. לכן, על פי טענת הבנק, הוא פעל כדין והחזרת השיקים היתה נכונה ועל פי חוק. אבל, בית המשפט חשב אחרת ודחה את טענת הבנק, גרע מן המניין את כל השיקים שהוחזרו והורה לבנק לבטל באופן מיידי את הגבלת ההחשבון.

הבנק צריך לשלוח התראה לבעלי החשבון בטרם יחזיר את השיקים על מנת לתת לבעל החשבון הזדמנות להפקיד כסף

חשוב וכדאי לדעת, החזרת שיקים ללא כיסוי על ידי הבנקים או הכנסת לקוח למצב של לקוח מוגבל, הינה פעולה שיכולה לגרום נזקים עצומים ללקוחות ובעיקר לבעלי העסקים. כידוע, לאחר חזרת 10 שיקים בחשבון הלקוח יכול להפוך ללקוח מוגבל בבנק. לאור חשיבות הנושא, הורה בנק ישראל לכל הבנקים לשלוח התראה בהודעה קולית או אס אם אס לטלפון של הלקוח בבוקר בו היתרה חורגת ויש חשש להחזרת שיקים. בהודעה יתבקש הלקוח להפקיד כסף בחשבון בכדי לכסות את סכומי השיקים ולהימנע מהחזרתם.
ולסיפור שלנו, הבנק סירב להפקיד את המזומן

הלקוח ניהל עסק להסעות כשברשותו מלאי כלי רכב, בבנק מרכנתיל דיסקונט. בחודש אוקטובר 2021 נמשכו מחשבונו 9 שיקים בסכום של כ-134,000 ₪. מסגרת האשראי של הלקוח היתה 50,000 ₪ ולכן נוצרה חריגה. הלקוח קיבל הודעה מהבנק על חריגה מהחשבון, והזדמנות להפקיד כסף לכיסוי יתרת החובה, אם הוא מעוניין להימנע מהחזרת השיקים מסיבת אין כיסוי מספיק.

הלקוח מיהר לבצע הפקדות לחשבון. חלק מן הכסף בהעברה בנקאית, ואת יתרת הכספים הנדרשים, הגיע פיזית לבנק בכדי להפקיד במזומן בחשבונו. הסכום הנדרש לכיסוי כל המשיכות שלו בחשבון עמד על כ-70,000 ₪.

חוק לצמצום השימוש במזומן

להפתעתו של הלקוח, הבנק סרב להפקיד את המזומן שהוא הביא איתו, בטענה שהחוק לצמצום השימוש במזומן אינו מאפשר לבנק להפקיד סכומי כסף גדולים ולכן החריגה נשארה בעינה שבעקבותיה הבנק החזיר את השיקים של הלקוח ללא כיסוי ובנוסף, חשבונו של הלקוח הפך למוגבל.

הלקוח הגיש ערעור הגבלה לבית המשפט. הבנק טען, כי סירוב הבנק לאפשר ללקוח להפקיד מזומן, בכלל לא קשור לסוגיית חוק שיקים ללא כיסוי, ובגלל זה, הבנק פעל כדין.

הבנק טוען שאין לו כל שיקול דעת בהפקדת המזומנים, והוא פועל על פי הוראות החוק, ואם יש ללקוח טענה, הוא צריך לפנות לגורמים המתאימים ו/או למחוקק, ופנייה דרך חוק שיקים ללא כיסוי איננה מתאימה.

השופטת דחתה את טענות הבנק

אבל, יש סוף טוב לסיפור. לאחר שהשופטת שמעה ובחנה את הדברים, היא דחתה את טענות הבנק וקבעה שיש לגרוע את כל השיקים שהוחזרו בעקבות כך ממניין השיקים ללא כיסוי שגורמים להגבלת חשבון.

השופטת קבעה שהבנק שגה בעמדתו וסירוב הבנק לפרוע את השיקים במצב שכזה מהווה טעות. זוהי טעות של הבנק כשסירב לאפשר ללקוח להפקיד מזומנים. ואלמלא טעות זו, הייתרה בחשבון הלקוח היתה מספקת לפרעון השיקים ומכך שחשבונו לא היה מוגבל. שהרי, אין מחלוקת שלו הבנק היה מאפשר ללקוח להפקיד את המזומן, הייתרה הייתה מספקת והשיקים לא היו חוזרים והחשבון לא היה הופך לחשבון מוגבל בבנק.

הבנק טעה, הבנק יתקן
ערעור הגבלהמהסיפור הזה אנו למדים שבמקרים רבים בהם הבנקים נוהגים בקשיחות לב כנגד הלקוחות וגורמים להם נזקים, יש מה לעשות ואין לקבל את הגזרה. בית המשפט קבע שסירוב הבנק להפקיד את המזומנים היה טעות למרות חוק צמצום המזומנים. בית המשפט הסביר ואמר שסעיפי חוק צמצום מזומנים קובעים במפורש שבעסקת הפקדת מזומן, לא ייראו את סכום המזומן כחלק ממחיר העסקה הכולל ומכך למדה כבוד השופטת כי הבנק היה צריך לאפשר ללקוח להפקיד את המזומן ואלמלא טעות זו, ההגבלה לא היתה באה לעולם. לכן, הורתה השופטת על הבנק לבטל את הגבלת החשבון.

השופטת גם קבעה כי ספק אם הבנק הביא לנגד עיניו את ההשלכות החמורות והמלאות של חילול השיקים ללקוח, הגבלת חשבון הבנק והשפעת פעולה זו על עסקו ועיסוקו של המבקש.

סופו של הסיפור,

בקשת הלקוח התקבלה, הגבלת החשבון הוסרה, והבנק חוייב ב-3.000 שח הוצאות משפט.

כתבתי את הפוסט הזה בכדי לעורר השראה בכל מי שרואה עצמו כנפגע בנקים ולהראות שיש מקרים רבים בהם ניתן לפעול ולעשות הרבה בכדי לאלץ את הבנק לשנות את החלטתו. מקווה שפוסט זה יסייע לכם,

((פס"ד עש"א 35873-11-21 עתאמנה נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ))