הבנק הפר את חובת הסודיות

איזו חוצפה, הבנק הפר את חובת הסודיות

מאמינים לזה? מישהו לא עומד בתשלומים של הלוואה מהבנק, אז הבנק מצא פתרון לאמצעי לחץ. הבנק ברוב חוצפה פנה להוריו של החייב וחשף בפניהם את פרטי ההלוואה שבנם לקח. לא זו בלבד, אלא שהבנק אף דרש מההורים לשלם את חובו של הבן.

4.000 ש"ח פיצוי ללקוח הבנק

בנק הפועלים חויב לשלם 4,000 ש"ח פיצוי ללקוח בשל הפרת חובת הסודיות כלפיו. הבנק חשף בפני הורי הלקוח כי יש לו הלוואה והוא לא עומד בתשלומים שלה, ואף דרש ממנו לשלם את החוב של הבן. הבן כעס מאוד על חשיפת הנתונים בפני הוריו, והגיש תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות.

וזה הסיפור על חובת הסודיות של הבנק

התובע הינו לקוח של הבנק וברשותו חשבון בנק בסניף שבשכונת רמות . ביום 28.02.2012 נטל התובע מהבנק הלוואה על סך 40,000 ₪ אשר נרשמה על שמו במסגרת חשבונו. פירעונה נקבע ל – 60 תשלומים חודשיים, כאשר התשלום החודשי נגבה על ידי הבנק מחשבונו של התובע מדי חודש.

לטענת התובע, במהלך חודש אוגוסט 2012 החליט הבנק להעביר את עניינו למחלקת הגבייה. התובע מאשר, כי אמנם לא נכנסה משכורת לחשבונו באותה עת, ואולם הוא דאג להפקיד כסף בחשבון, כך שניתן היה לפרוע את התשלום החודשי בגין ההלוואה. כששוחח על כך עם הבנק, נמסר לתובע כי אכן אין זה ברור מדוע עניינו הועבר למחלקת הגבייה והוא הונחה להמשיך לפרוע את ההלוואה כרגיל. אלא שכעבור חודש לערך, בחר הבנק להתקשר להוריו של התובע וטען בפניהם כי בנם מסרב לפרוע את חובו וכי אם לא ישלמו את תשלומי ההלוואה במקומו, ייפתחו נגד הבן הליכים משפטיים.

הלקוח טען, כי היות והבנק מסר להוריו פרטים אישיים וחסויים על חשבונו, הרי שהבנק הפר את חובת החיסיון המוטלת עליו ופגע בפרטיותו. בנוסף, עצם הדברים מהווים פרסום לשון הרע אודותיו.

משכך ביקש הלקוח כי בית המשפט יחייב את הבנק בפיצוי שאינו תלוי בהוכחת נזק בסכום המקסימלי  של התביעות הקטנות, _כ-39,000ש"ח).
לאחר חקירות, בית המשפט קיבל את הגירסה של הלקוח ואמו, וקבע כי לא היתה לבנק כל סיבה להפר את הסודיות כלפיבית משפט חזר וציין כי  הפסיקה הכירה בחובת סודיות של בנק כלפי לקוח. ואמר כי  "מוסכם על הכול כי מוטלת על הבנק חובת סודיות באשר לענייניו של לקוחו. חובת הסודיות עולה מעצם טיבו של החוזה שבין הבנק ללקוח, ומאופייה של מערכת היחסים שביניהם. עניינו של הלקוח כי פעולותיו הכספיות ומצבו הכלכלי לא יהיו נחלת הכלל, ונותן הוא את אמונו בבנק, כי לא ייתן להם פומבי"

כן נפסק עוד, כי עקרון תום הלב החל על מערכת היחסים בין הבנק ולקוחו מכוח חוזה השירות ביניהם מחייב את הבנק לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב ולא להעביר מידע על לקוחותיו, פרט למקרים בהם הגילוי מותר ואף מחויב
כלומר, הזכות לפרטיות במישור יחסי בנק-לקוח הינה יחסית ולא מוחלטת, כאשר הפסיקה הכירה במספר מקרים בהם ניתן להעדיף את הגילוי על פני הסודיות. ואלה המקרים: (א) מקום שהגילוי נובע מחובה שבדין; (ב) מקום שקיימת חובה לגלות לציבור; (ג) מקום שהאינטרס של הבנק מחייב זאת; (ד) מקום שנעשה הגילוי מכוח הסכמתו המפורשת או מכללא של הלקוח.
בית משפט קבע שנפגעה פרטיותו של הלקוח ולא עומדת לבנק הגנה כלשהי, ולכן הוא זכאי לפיצוי.
כמו שסיפרנו למעלה, הלקוח תבע פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של כ-40,000 ₪.
בית המשפט קבע פיצוי של 4,000 ₪ בלבד.
בית משפט קבע כי כאשר שוקלים את גובה הפיצוי – במקרים כאלה,  רשאי בית המשפט לשקול מתן הפיצוי בהעדר הוכחת נזק בכל מקרה על פי נסיבותיו.
בית המשפט קבע כי אין להתעלם מהכלל הבסיסי כי הפיצוי לא בא בכדי להעשיר את הנפגע.

עוד ציין בית המשפט כי בפסיקת פיצויים במקרים כאלה מצווה בית המשפט לנהוג זהירות וריסון, וזאת במיוחד באותם מקומות בהם הפיצוי נקבע בדרך של אומדנא בלתי מדויקת

השופט קבע כי במקרה הנוכחי, לא עלה בידי הלקוח לשכנע כי גובה הפיצוי אשר ביקש משקף את הנזק הממשי אשר נגרם לו עקב מסירת המידע לאמו. בית המשפט גם התייחס לכך שהתובע הגיש את התביעה לאחר 4 שנים מאז המקרה, וגם בשל כך פסק לו פיצוי נמוך יחסית.

הפיצוי אמנם לא גבוה, אך עדיין יש לו ערך רב, ואם אדם יכול להוכיח נזקים חמורים יותר, יוכל לקבל פיצוי גבוה יותר.
אז אם קרתה לכם תקלה שכזו, דעו כי יש אפשרות לתבוע את הבנק לשלם ללא הוכחת נזק, ואם יש הוכחת נזק, ניתן להגדיל את התביעה לגובה הנזק שנגרם. אל תשכחו לשמור את כל המסמכים הנחוצים להוכחת התביעה.

(פס"ד ת"ק 12254-09-16 יוגב נ' בנק הפועלים בע"מ. בית משפט לתביעות קטנות, ירושלים)