בנק ישראל עידכן הוראות לבנקים בהליכי גביית חובות

חשוב לדעת, בנק ישראל עידכן הוראות לצורך שיפור הליכי גביית חובות בבנקים

במסגרת עידכון נוהל בנקאי תקין מס' 450 שבא במטרה לשפר את ההוגנות והשקיפות בהליכי גביית חובות או הסדרת חוב בנק, בעיקר למשקי בית ועסקים קטנים. בנק ישראל עידכן את דרישותיו מהבנקים בכל הנוגע להליכי גביית חובות. זאת במטרה להביא להגברת ההוגנות והשקיפות בהליכי גביית חובות ובמקרים שלא מצאו מקומם בחקיקה הקיימת. זהו שינוי מבורך ונושא חשוב לכל מי שמתכנן לקחת הלוואה או לאלו שכבר יש להם חוב בבנק. וכפי שהדגשתי במאמרים קודמים שכתבתי, ידע הוא כח ולפעמים, ידע שווה הרבה כסף.

עיקרי הדברים שהורה בנק ישראל לבנקים בנושא זה הינם

  • הקמה של פונקציה לטיפול בגביית חובות,
  • שקיפות וגילוי הנוסחה לחישוב ריבית הפיגורים ומנגנון ההצמדה כלפי הלקוח כבר בהסכם ההלוואה (זאת, בניגוד למצב הקודם שבו הבנקים היו כותבים בחוזים שהלקוח יחוייב בריבית פיגורים המקסימלית, מבלי לפרט את השיעור שלה),
  • משלוח הודעות מפורטות ללקוח בהליך הסדרת חוב בנק,
  • דרישה לפיקוח ובקרה על עורכי הדין של הבנק שנתמנו לשם נקיטת הליכי גביה,
  • וגילוי ללקוח עמו נערך הסדר, מה המשמעויות לגבי ההסדר.

האחריות הישירה היא על הנהלת הבנק הבכירה

השלב הראשון בהוראה הוא, הטלת אחריות ישירה על הנהלת הבנק הבכירה לעבודתה התקינה של הפונקציה לטיפול בגביית החובות. בין היתר, הטיל בנק ישראל חובה על הבנק לגבש מדיניות טיפול בגביית החובות ולוודא שקיימים משאבים נאותים לטיפול בגביית החובות. לרבות, הכשרת העובדים לתפקידם, אמצעים טכנולוגיים מתאימים וכל מה שנדרש להכשרה זו. בנוסף, הורה בנק ישראל להנהלה הבכירה של הבנק לעגן בנהלים את תהליכי העבודה, לגבש מתכונת של דיווח סדיר להנהלה, ולקיים דיון בדוחות התקופתיים.

זהו מהפך מבורך. האחריות במצב של הסדרת חוב בנק עוברת להנהלת הבנק הבכירה

המשמעות של העברת האחריות להנהלה הבכירה, היא גדולה מאד ותורמת להליך הוגן יותר כלפי הלקוח. לא עוד הפקדת הטיפול אצל מחלקות הגביה, שעושות כאוות נפשן. אלא, מדיניות של בנק, מוכתבת מגבוה, בעלת דרישות וסטנדרטים גבוהים עם בקרה ששומרת על האינטרסים של הלקוח, גם אם הוא מצוי ביום סגריר בחייו.

מנהל ייעודי שימונה לטיפול הנאות מול הלקוח

לגבי הדרישה מהבנק לפונקציה לטיפול בחובות, הורה בנק ישראל למנות מנהל שיבטיח את הטיפול הנאות של הבנק. עוד הורה בנק ישראל לדאוג שהאחראים לגביית החובות ינהלו משא ומתן עם הלקוחות לצרכי פשרה ולאשר הסדרי פשרה, וכו'. כמו כן הורו לבנקים לפרסם את הפונקציה לטיפול בגביית החובות כבר ממעמד חתימת הסכם ההלוואה ולוודא שתהיה שקופה ללקוח .

חובת הבנק לשלוח התראות ללקוח

לגבי התראות בטרם ההסתבכות בהליכים משפטיים, הורה בנק ישראל מספר הוראות חשובות:

1)     אם קיים פיגור ללקוח בתשלום ההלוואה, הבנק צריך לשלוח לו הודעה שתכלול בין היתר, את סכום ההלוואה שבפיגור, ושיעור ריבית הפיגורים, וכן דרכי ההתקשרות עם הגורם המתאים.

2)     לפני העברת התיק לעורך דין של הבנק, או לפונקציה לגביית חובות, יש לשלוח הודעה ללקוח, וזה ייעשה בצורה מידתית ובהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה.

הבנק מחויב לאפשר ללקוח גישה מלאה למידע הרלוונטי

עוד הורה בנק ישראל שאין למנוע מלקוח גישה למידע ולהודעות לחשבון שלו. בעבר ברגע שהיו מעבירים את החשבון לגביה, הבנק היה חוסם את הגישה לחשבון הבנק באינטרנט, וכך, לא איפשר ללקוח גישה לחשבון ולמידע. הוראה זו באה לתקן את המצב הזה. אם אתה נתקל בסירוב של הבנק להמציא לך מסמכים, או לאפשר גישה לכל האמצעים האלקטרוניים, דע כי הבנק מפר כלפיך את חובותיו ואתה יכול להודיע לבנק כי יש הוראה של בנק ישראל שמספרה 450 והוא מחוייב לאפשר לך גישה מלאה למידע.

עוד הוטלה חובה לדווח על כל תשלום בתיקי ההוצאה לפועל, לדווח אם התקיים הסדר בתיק, וזה ייעשה תוך זמן סביר כולל להודיע שההליכים מעוכבים.

הבנק לא יוכל לגבות שכר טרחה כפי שיתחשק לו

בנוסף לכל אלה, הגביר בנק ישראל את הוראות הפיקוח על התנהלות הפונקציה הייעודית של גביית החובות. בנק ישראל אסר על הבנק לגבות שכר טרחה אלא לאחר שנפסקו בבית המשפט, ואם זה בהוצאה לפועל, לגבות שכר מינימלי לפי חוק לשכת עורכי הדין. כמו כן הורה לבנק לרשום בהסדר את סכומי שכר הטרחה שישולמו במקרה של ההסדר ויאפשרו ללקוח לעיין בנתונים אלו לפני חתימתו על הסכם ההלוואה.

מהו סכום החוב המקורי

דבר אחרון, בנק ישראל גם הורה לבנק לשלוח פעם בשנה ללקוח המצוי בטיפול משפטי ואשר נפתח נגדו תיק הוצאה לפועל, הודעה שבה יפורטו סכום החוב המקורי במועד פתיחת התיק, שעור הריבית לחיוב, פירוט התקבולים שכבר שולמו, יתרת החוב ועוד, וכן דרכי ההתקשרות עם הגורם הרלוונטי לטיפול בגביית החובות, על מנת שתהיה ללקוח גישה לפתרון הבעיה, ולדעת למי לפנות להסדיר את החוב, לאחר שמצבו יאפשר זאת.

סיכום

בנק ישראל עדכן הוראות אלו בכדי להקל על מי שהסתבך בחוב ונקלע לתקופה קשה בחייו הכלכליים ולאפשר לו להבין את כל הדברים והמידע הרלוונטי ולהקל עליו להגיע לפתרון. המטרה היא לסייע ללקוח לחזור כמה שיותר מהר לחיים נורמלים ותקינים. נוהל זה משפר משמעותית את התקשורת בין הלקוח לבנקים, הן בשל היידוע של המצב ומתן אפשרות ללקוח להגיע להסדר בטרם הגשת תביעה, ובין העברת האחריות להנהלת הבנק, ולא להשאיר את המשימה הזו כדבר חסר חשיבות, בו יכולה כל מחלקה לעשות כאוות נפשה, ובמקרים מסויימים לא להתחשב במצבו הקשה של הלקוח.

אם נתקלת בבעיה בבנק, ואתה מתקשה לשלם הלוואות בשל הכבדה במצב, דע את זכויותיך ועמוד על כך שהן יתקיימו. זכור, ידע הוא כח!

מקווה שעזרתי, בהצלחה!