ביטול פסק דין בתביעת ערב לבנק לאחר 11 שנים

סיפור מדהים וחשוב שמוכיח שללקוח הבנק יש הרבה הגנה וסעד. גם אם לעיתים נדמה שאנו האנשים הקטנים עומדים חסרי אונים מול הבנק שלו יש משאבים בלתי מוגבלים, יש מה לעשות והרבה. והסיפור הבא הוא הוכחה לכך. גם אם הסתבכתם עם הבנק או עם חתימה על ערבות, כדאי לבדוק טוב ובצורה מקצועית האם הבנק עמד בכל התחייבויותיו והאם יש לכם מה לעשות בכדי להגן על עצמכם, לצמצם נזק ובמקרים מסוימים אף לבטל את הערבות. המשיכו לקרוא את סיפור המקרה הזה.

בית המשפט איפשר לערב להתגונן לאחר למעלה מ 12 שנים

זה קרה בחיפה באוקטובר 2011, כשבית משפט השלום דן בתיק בו אנשים שחתמו ערבות לבנק ירושלים וזאת למרות שחלפו למעלה מ 12 שנה ואיפשר לערב להתגונן מפני תביעת הבנק. בסופו של דבר, ביטל בית משפט השלום בחיפה את פסק הדין ואיפשר לערב להתגונן.

הסיפור החל עוד בשנת 1996. חאג יחיא קיבל הלוואה מהבנק לרכישת בית מגוריו. לצורך כך, כחלק מהבטחונות להלוואה, דרש הבנק כי החבר שלו, חאלד אגמיל יחתום על ערבות ושטר חוב. אחרי 15 שנים, לא פחות, משלא עמד יחיא בתשלומי ההלוואה, הגיש הבנק תביעה כנגד יחיא כחייב עיקרי, ונגד חאלד הערב.

חאלד לא קיבל את כתב התביעה מעולם, ולמעשה דבר התביעה נודע לו אך ורק בעקבות עיקול שהטילו על חשבון הבנק שלו. למרות שהתביעה לא נמסרה לחאלד מעולם, הבנק טען שכן. חאלד התלונן בפני בית המשפט על כך שהתביעה לא נמסרה, והוא לא ידע אודותיה. בנוסף היו לחאלד טענות רבות כנגד התנהגות הבנק כלפיו לאורך השנים, כנגד המסמכים עליהם נחזית חתימתו, וזיופי חתימה ועוד.

בית המשפט סבר שאין להתעלם מטענות הערב כנגד הבנק

אלה טענות כבדות משקל, שבית המשפט חשב שלא ניתן להתעלם מהם חרף הזמן הרב שעבר. בדרך כלל, ביטול פסק דין יש חובה להגיש תוך 30 ימים בלבד. ובגלל זה יש משמעות חשובה להחלטה הזו.

חשוב לדעת, כשהבנק תובע, יש לבנק הרבה חובות משפטיות שהוא צריך לעמוד בהם.

הבנק כמובן התנגד לבקשה, וטען כי חאלד התעלם ממכתבים שנשלחו לו, ולא מגיע שיבוטל פסק הדין ועוד טענות לגבי התנהלותו של חלאד, וחוסר ההצלחה בגביה בתיק במשך כל השנים. עוד נטען כי חאלד הגיש מסמכים בהוצאה לפועל והיה נסיון להגיע להסדר, ולכן לא ייתכן שחאלד יטען שלא קיבל את התביעה, ועוד טענות מקצועיות, ורבות.

בית המשפט ביטל את פסק הדין כנגד הערב

למרות כל האמור והטענות של הבנק, בית המשפט דחה בשלב זה את הטענות, וביטל את פסק הדין. בית המשפט נימק זאת בכך שקיימת גישה ליברלית של ביטול פסקי דין שניתנו בהעדר הגנה, כדי לאפשר לאנשים זכות גישה לערכות. בית המשפט הסביר כי ספק אם ההמצאה בוצעה כדין. במיוחד לאור העובדה שהבנק לא הביא את השליחים שטענו כי מסרו את כתב התביעה.

כבוד בית המשפט קבע שגם אם לא ניתן לבטל את פסק הדין מחמת אי קבלת כתב התביעה, עדיין עומדות לחאלד זכויות בגלל טענותיו המשמעותיות, בין היתר זיוף חתימתו, על ידי מי הוחתם, היכן הוחתם, וכן כי טרם מוצו ההליכים כנגד החייבים העיקריים.

חובות הגילוי של הבנק כלפי הערב

כמו כן לא מובן מדוע הבנק לא פועל למימוש הבית בו מתגוררים החייבים העיקריים ומדוע לא מומש הבית כנגד ההלוואה. בנוסף הדגיש בית המשפט את העניין של חובות הגילוי של הבנק כלפי הערב, וחובות האמון שיש לבנק כלפי הלקוחות שלו, כולל מי שחותם ערבות. על הבנק לגלות למי שחותם ערבות איזה סיכונים הוא לוקח על עצמו, במיוחד לאור העובדה שהמסמכים מסובכים וארוכים.

חשוב שהבנק יגלה את עיקרי ההסכם ויסביר ללקוח את הדברים לפני שהוא חותם על ערבות, לאור העובדה שהלקוח סומך מאוד על הבנק, ואין לו מספיק נסיון במצבים כאלה, ואין לו גישה לנתונים שיש לבנק, ומצבו של הלקוח שלוקח את ההלוואה, לה הוא חותם ערבות. כל זה מחייב את הבנק לגלות מידע רב לערב, ואם הבנק לא עושה כן, הוא מפר את החובות שלו כלפי הערב.

הבנק לא עמד בחובת הגילוי

השופט סבר כי ספק רב אם הערב בכלל הבין את הכתוב בכתב הערבות וספק אם הבנק עמד בחובות הגילוי. לאור זאת ביטלו את פסק הדין, ואיפשרו לערב להגיש בקשת רשות להתגונן, וכן עיכב את הליכי ההוצאה לפועל כנגד הערב.

לסיכום:

אם חתמתם ערבות, והבנק תובע אתכם, דעו שיש לכם זכות לבחון האם הבנק עמד בכל החיובים שלו כלפיכם, ואם לא, יש מה לעשות כנגד הערבות.

במקרים רבים הבנק לא עומד בכל מחויבותיו ובעיקר בחובת הגילוי של הבנק לערב, חשוב לבדוק בצורה מקצועית כי במקרים רבים יש הרבה מאוד מה לעשות. זכיה בתיקי תביעות בנקים כנגד ערבים, במקרים רבים זה מתנת חיים חדשים לאנשים שהסתבכו והם חסרי תקווה ומרגישים חסרי אונים. אז דעו, יש מה לעשות. ואם נתקלתם עם תביעת בנק, אתם מוזמנים לפנות אלי לייעוץ ולבדיקת העניין הספציפי שלכם.

(תאק (חי') 35985-11-10 בנק ירושלים בע"מ נ' מוסטפא חאג יחיא)