חדשות ועדכונים בדיני בנקאות http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-0-site+images+catalog--index.html כל מה שכדאי לדעת. ישנם מקרים רבים בהם גם כשנדמה שאין עוד מה לעשות, יש פתרונות. תביעות בנקים צריכים טיפול מקצועי והתמחות. בערוץ מידע זה נעדכן אותכם בחדשות ועדכונים בתחום. Wed, 19 Sep 2018 הבנק העמיד אשראי לפרעון מיידי, ללא הודעה מוקדמת, וגרם נזקים לחברה/לאדם? יש מה לעשות http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::TakeTheM.jpg-index.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::TakeTheM.jpg-index.html" title="הבנק העמיד אשראי לפרעון מיידי, ללא הודעה מוקדמת, וגרם נזקים לחברה/לאדם? יש מה לעשות "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/TakeTheM.jpg" alt="TakeTheM" /> </a><p><span style="font-weight: 400;">מעשה שהיה כך היה: בנק העמיד לחברה בע"מ אשראים בגובה 3 מליון ₪, וכנגדם העמידה החברה לבנק בטוחות.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">יום אחד, הבנק ביטל את מסגרות האשראי, ביטל כרטיסי אשראי, ביטל מסגרת נכיונות. החברה התנגדה אך ללא הועיל. &nbsp;סופו של דבר, הבנק גרם לחברה נזקים שעולים על מליון דולר.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">החברה הגישה תביעה כנגד הבנק על הנזקים שנגרמו לה, ובית המשפט המחוזי דחה את תביעתה בטענה שזכותו של הבנק להפסיק את האשראי. </span></p> <p><span style="font-weight: 400;">החברה לא קיבלה את ה תוכן ההחלטה והגישה ערעור לבית המשפט העליון. הטענה של החברה לא היתה לעניין זכותו של הבנק להעמיד אשראי, אם לאו, אלא על האופן בו דרש מהחברה לפרוע את האשראי.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">בית המשפט חידד וקבע כך:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">החוק קובע, והפסיקה בעקבותיו, כי בנק איננו מחויב להעניק "שירות שיש בו משום מתן אשראי ללקוח", ויש בידו להפעיל את שיקול דעתו העסקי תוך מתן משקל לפרמטרים רלבנטיים ועל סמכם להחליט האם להעניק אשראי, אם לאו, ובאיזה גובה. כמו כן בנק רשאי להימנע ממתן אשראי ללקוח, או מהמשך מתן אשראי, במטרה להבטיח בין היתר את החזר כספו.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">אבל</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">לצד האינטרס הלגיטימי של הבנק להבטיח את החזר כספו, משנחתם הסכם אשראי על הבנק לכבדו ולהעניק ללקוח את האשראי המוסכם לתקופה הקצובה.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">הבנק Fri, 2 Mar 2018 האם אפשרי לבטל הגבלת חשבון בנק? http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::mugbalbank2.jpg-index.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::mugbalbank2.jpg-index.html" title="האם אפשרי לבטל הגבלת חשבון בנק? "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/mugbalbank2.jpg" alt="mugbalbank2" /> </a><p><em>זהו מקרה שיכול לקרות לכל אחד. במיוחד אם מדובר בעסק. ובכן, עוד סיפור שכדאי לקרוא בכדי לדעת. מקרה שבו חשבון בנק נסגר ומכך שהבנק החזיר שיקים בחשבון זה. ומאחר וכמות השיקים החוזרים עברה את מניין השיקים שמחייבים הגבלת לקוח, הבנק הגביל את החשבון והלקוח מצא עצמו בסיטואציה של לקוח מוגבל בבנק עם כל הסייגים וההגבלות הכרוכות בכך.</em></p> <p><strong><img title="ביטול חשבון מוגבל" alt="" src="/site/images/general/mugbalbank1.jpg" width="1200" height="500" /></strong><br /><br /><strong>החשבון סגור והשיקים חזרו? אפשר לבטל את הגבלת החשבון.<br /></strong>הבנק החזיר את השיקים מחמת היות החשבון סגור. ולכן בית המשפט גרע את השיקים וקבע כי במקרה שהחשבון סגור, והשיקים חזרו מהסיבה הזו, השיקים לא יימנו במניין השיקים החוזרים מסיבת אין כיסוי מספיק, והורה לגרוע אותם מן הרשימה ובכך ביטל את הגבלת החשבון.</p> <p>חברת רם אושר מתכות בע"מ עבדה עם בנק הפועלים. לאחר זמן מסויים, הבנק הודיע לחברה כי הוא סוגר את חשבון הבנק. יחד עם זאת, לחברה היו שיקים בחוץ שנמסרו מזמן, ולא ניתן היה לקבלם חזרה.<br />צד שלישי שקיבל את השיקים הפקיד אותם בבנק לאחר שהחשבון נסגר.</p> <p><strong><img style="float: left; margin-right: 9px;" class="" title="חשבון מוגבל בבנק" alt="" src="/site/images/general/mugbalbank2.jpg" width="600" height="500" />כאשר הבנק החזיר את השיקים, הוא כתב על כל שיק את סיבת ההחזרה "חשבון נסגר".<br /></strong>משנודע לחברה כי החשבון הוגבל, הגישה ערעור הגבלה ובקשה לגרוע Mon, 11 Dec 2017 הבנק הפר את חובת הסודיות http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::sicrates2.jpg-index.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::sicrates2.jpg-index.html" title="הבנק הפר את חובת הסודיות "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/sicrates2.jpg" alt="sicrates2" /> </a><p><strong>איזו חוצפה, הבנק הפר את חובת הסודיות</strong></p> <p>מאמינים לזה? מישהו לא עומד בתשלומים של הלוואה מהבנק, אז הבנק מצא פתרון לאמצעי לחץ. הבנק ברוב חוצפה פנה להוריו של החייב וחשף בפניהם את פרטי ההלוואה שבנם לקח. לא זו בלבד, אלא שהבנק אף דרש מההורים לשלם את חובו של הבן.</p> <p><strong>4.000 ש"ח פיצוי ללקוח הבנק</strong><br />בנק הפועלים חויב לשלם 4,000 ש"ח פיצוי ללקוח בשל הפרת חובת הסודיות כלפיו. הבנק חשף בפני הורי הלקוח כי יש לו הלוואה והוא לא עומד בתשלומים שלה, ואף דרש ממנו לשלם את החוב של הבן. הבן כעס מאוד על חשיפת הנתונים בפני הוריו, והגיש תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות.</p> <p><img title="חובת הסודיות של הבנק" alt="" src="/site/images/general/sicrates1.jpg" width="1200" height="500" /></p> <p><strong>וזה הסיפור על חובת הסודיות של הבנק</strong><br />התובע הינו לקוח של הבנק וברשותו חשבון בנק בסניף שבשכונת רמות . ביום 28.02.2012 נטל התובע מהבנק הלוואה על סך 40,000 ₪ אשר נרשמה על שמו במסגרת חשבונו. פירעונה נקבע ל - 60 תשלומים חודשיים, כאשר התשלום החודשי נגבה על ידי הבנק מחשבונו של התובע מדי חודש.</p> <p>לטענת התובע, במהלך חודש אוגוסט 2012 החליט הבנק להעביר את עניינו למחלקת הגבייה. התובע מאשר, כי אמנם לא נכנסה משכורת לחשבונו באותה עת, ואולם הוא דאג להפקיד כסף בחשבון, כך שניתן היה לפרוע את התשלום החודשי בגין ההלוואה. Sun, 10 Dec 2017 מוגבל בבנק זה לא סוף העולם http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::moogbalbbank1.jpg-index.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::moogbalbbank1.jpg-index.html" title="מוגבל בבנק זה לא סוף העולם "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/moogbalbbank1.jpg" alt="moogbalbbank1" /> </a><p><strong>הידעת? יש סייגים למוגבל בבנק</strong></p> <p>במקרים רבים, האיום של לקוח מוגבל בבנק או חייב מוגבל באמצעים זהו איום מפחיד. נדמה שאם דבר כזה קורה, החיים הכלכליים מסתיימים, זה נראה כאסון שלמעשה סוגר את כל האפשרויות לצאת מהמשבר. לכן, חשוב וכדאי לדעת שאם כי זהו מצב לא נעים שצריך לעשות הכל בכדי שלא להגיע אליו, אבל במקרים מסוימים יש מה לעשות והבנק לא תמיד יכול לעשות ככל העולה על רוחו.</p> <p><img title="מוגבל בבנק" alt="" src="/site/images/general/moogbalbbank2.jpg" width="1200" height="500" /></p> <p><strong>יש אפשרות שמוגבל יוכל לקבל פנקס שיקים</strong><br /><em>בבקשה שהגשתי לאיחוד תיקים בשם חייבת אותה אני מייצגת... לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל שיוכל גם לקבל אישור מרשם ההוצאה לפועל להנפיק שיקים לצורך תשלום דמי שכירות</em><br /><br /><strong>לפני למעלה מחצי שנה הגשתי בקשה לאיחוד תיקים של חייבת.</strong> <br />החייבת, אם חד הורית, עם חוב יחסית קטן, אך לא&nbsp; מצליחה לגמור את החודש. הגשנו בקשה, התיקים אוחדו, ומיד עם הכרזתה כחייבת מוגבלת באמצעים, חלו עליה כל המגבלות הקבועות בחוק. יש</p> <p><strong>מספר מגבלות החלות על חייבים מוגבלים באמצעים.</strong> <br />1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;עיכוב יציאה מהארץ.<br />2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;הגבלת חייב כלקוח מוגבל בבנק בנסיבות מיוחדות (איסור למשוך שיקים)<br />3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;הגבלת חייב מלהחזיק כרטיס אשראי.<br />4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;חייב מוגבל באמצעים לא רשאי לייסד חברה, להיות שותף או בעל עניין בתאגיד, ואינו יכול לכהן כנושא משרה בחברה</p> <p>לפני כשבועיים Sun, 10 Dec 2017 יש לפתור את הערבים מערבותם. נקודה. http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::signing_guarantee.jpg-index.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::signing_guarantee.jpg-index.html" title="יש לפתור את הערבים מערבותם. נקודה. "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/signing_guarantee.jpg" alt="signing_guarantee" /> </a><p>דווקא בימים אלו בהם נראה שיותר ויותר אנשים מסתבכים עם חובות לא להם אך ורק כי הם רצו לעזור לחבר או לבן משפחה וחתמו ערבות, חשוב ואפילו קריטי לדעת את החוקים והאפשרויות. לא כל ערבות שנחתמה במעמד הבנק הינה ערבות תקנית שעומדת בחוקים. ובמקרים שכאלו, ניתן לבטל את הערבים מערבותם. כן, זה אפשרי. אילו אנשים רק היו יודעים... קראו את הסיפור הבא, קבלו השראה ואם אתם מכירים מישהו שהסתבך עם הבנק וחתם ערבות, יש אפשרויות לפתור את הערבים מערבותם. נקודה.</p> <p>אנא שתפו, תייגו. ישנם מקרים שבהם עזרה לאדם שהסתבך עם תביעות בנק זה פשוט הצלת חיים של ממש. אם כולנו נקרא ונשתף, אפילו אם נעזור לאדם אחד להינצל מצרה שכזו, עשינו מצווה!</p> <p><img title="לפתור את הערבים מערבותם" alt="לפתור את הערבים מערבותם" src="/site/images/general/signing_a_guarantee.jpg" width="1200" height="500" /><br /><br /><strong>בית המשפט קבע: יש לפטור את הערבים מערבותם. בנק מזרחי לא גילה להם את הסיכונים שהם נוטלים על עצמם.</strong><br />בני זוג נתבקשו לחתום על ערבות לרכישת דירה של חברים. הדירה שועבדה לטובת המשכנתא, בנוסף לערבותם. לימים, הפסיקו החברים לשלם את המשכנתא, הבנק מימש את דירת המגורים, ולאחר מכן תבע את הערבים לתשלום יתרת החוב.</p> <p><strong>בית המשפט דחה את התביעה של הבנק, וקבע שהבנק הפר את חובותיו, משכך פטורים הערבים מערבותם.</strong></p> <p>לא פעם קורה מקרה שערבים חותמים בתמימות לחברים Fri, 3 Nov 2017 עיקול מסגרת אשראי. אין גבול לחוצפה? http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::bankCredit_001.jpg-index.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::bankCredit_001.jpg-index.html" title="עיקול מסגרת אשראי. אין גבול לחוצפה? "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/bankCredit_001.jpg" alt="bankCredit_001" /> </a><p>הנה עוד מקרה שמחדד את העניין של עיקול מסגרת אשראי. במקרה זה בית המשפט קובע מפורשות שלא ניתן לעקל ללקוח של בנק את מסגרת האשראי שלו. זאת אומרת, שבמקרה שבו הוצאה לפועל מעקלת כספים הקיימים בחשבון הבנק של החייב, ישנם כאלו שלא מסתפקים בכך ומבקשים לעצור את האשראי של החייב ובכך למעשה הם שוללים כל אפשרות של התאוששות. ובכן, לא עוד.</p> <p><img title="עיקול מסגרת אשראי" alt="עיקול מסגרת אשראי" src="/site/images/general/bankCredit_002.jpg" width="1200" height="500" /></p> <p>בית המשפט השלום בירושלים חידד את ההלכה לעניין עיקול מסגרת אשראי וקבע מפורשות: <br />לא ניתן לעקל מסגרת האשראי של הלקוח, לא רק בעיקול זמני, אלא גם בעיקול בהוצל"פ<br /><br /><strong>סיפור ביטול העיקול על המסגרת. וכך זה התחיל...</strong> <br />בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים, חייב כבוד הרשם דניאל דמביץ את בנק אוצר החייל כצד שלישי, לשלם 37,000 ₪ בגין הפרת צו עיקול חשבון בנק. הזוכה בתיק הוצל"פ, הטילה עיקול בחשבונה של חברה, החייבת, המנוהל בבנק אוצר החייל. הבנק השיב כי אין כל כספים לעיקול, ומכל מקום, זכותו של הבנק גוברת על המעקל.</p> <p>המעקל, הזוכה לא ויתר. הגיש בקשה להורות לבנק לשלם לו את כל הכספים שהופקדו או נמשכו בחשבון מאז הטלת העיקול. הבנק כמובן התנגד לבקשה.</p> <p>הזוכה טען כי הבנק חסר תום לב שהמשיך לתת לחייבת&nbsp; את מסגרת האשראי, שהיה עליו לצמצמה מיד Tue, 17 Oct 2017 מהי נקודת התורפה שהבנקים לא רוצים שתגלו עליה? http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::mrBank2.jpg-index.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::mrBank2.jpg-index.html" title="מהי נקודת התורפה שהבנקים לא רוצים שתגלו עליה? "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/mrBank2.jpg" alt="mrBank2" /> </a><p>כחלק מעיסוקי המקצועי כעורכת דין לענייני בנקים, אני נוהגת לפרסם סיפורים ופרשניות לגבי החלטות בית המשפט במקרים של תביעות בנק כנגד לקוחותיו. אני מקפידה להתמיד ולספר על מקרים מעוררי השראה שמוכיחים שוב ושוב שהבנקים אינם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם ובמקרים מסוימים להרוס חיים לאנשים תמימים. <br /><br />אני חושבת שדוגמאות וסיפורים אלו ממחישים לא אחת שהמציאות היא שהבנקים מחויבים על פי חוק להתנהלות מאוד מסודרת ומסוימת. ובמקרים רבים בהם הנתבע לא מוותר ולא מקבל את תביעת הבנק כגזרה משמיים, אלא פונה לייעוץ מקצועי ומנהל מאבק משפטי, קוראים דברים מדהימים. מקרים בהם בית המשפט מבטל ערבויות, משכונים או חתימות.</p> <p><img title="חובת הגילוי של הבנק" alt="" src="/site/mrBank1.jpg" width="1200" height="500" /><br /><br /><strong>נקודת התורפה של הבנק</strong><br />תבינו, במדינת ישראל יש חוקים. הבנקים לא יכולים לעשות ככל העולה על רוחם עם הלקוח. ישנו חוק חשוב מאוד שמחייב את הבנק בחובת הגילוי. זאת אומרת שכאשר הערב מגיע לחתום ערבות עבור מישהו או ממשכן נכס לצורך קבלת הלוואה למישהו אחר וכן הלאה, על הבנק מוטלת חובת הגילוי שאומרת שעל הבנק להסביר ולספק לחותם את כל המידע הנחוץ לו בכדי לקבל החלטה אחראית ונכונה עבורו.<br /><br />ובמקרים בהם ניתן להוכיח שהבנק לא עמד במחויבותו זו, יש סיכוי סביר שיהיה אפשר לבטל את המשכון או הערבות או Thu, 28 Sep 2017 אדם בהליך פשיטת רגל יכול להשתמש בשיקים http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::no_Checks.jpg-index.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::no_Checks.jpg-index.html" title="אדם בהליך פשיטת רגל יכול להשתמש בשיקים "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/no_Checks.jpg" alt="no_Checks" /> </a><p><strong>נשבר המיתוס. אדם בהליך פשיטת רגל יכול להשתמש בשיקים</strong><br /><br />הורגלנו לחשוב שאדם שפונה להליך פשיטת רגל, למעשה הופך מוגבל כלכלית. ישנם מיתוסים רבים לגבי פושט רגל. כמו, הוא אינו יכול לנהל עסק, הוא אינו יכול לנהל חשבון בנק, הוא אינו יכול לצבור נכסים וכן הלאה. ובכן, לפחות בנושא אחד ניתן לשבור את המיתוס. והוא בנושא השימוש בשיקים (המחאות)<br /><br />בית המשפט חייב את בנק לאומי להנפיק שיקים לאדם שמצוי בהליכי פשיטת רגל לצורך תשלום דמי שכירות</p> <p><img title="פשיטת רגל" alt="" src="/site/images/general/Checks_01.jpg" width="1200" height="500" /><br /><br /><strong>יש אישור להנפיק שיקים לאדם המצוי בפשיטת רגל?</strong> <br />מסתבר שכן. המיתוס נשבר <br /><br />בנק לאומי חויב על ידי בית המשפט להנפיק לאדם המצוי בהליכי פשיטת רגל שיקים לצורך תשלום דמי שכירות. זהו חידוש מעניין, מכיוון שעד כה, לא אפשרו הבנקים, ובתי המשפט לחייבים לקבל פנקסי שיקים.<br /><br /><strong>אז במה המדובר? הנה הסיפור המלא</strong><br />ח'ורי מוניר נכנס להליכי פשיטת רגל. לחייב אין דירת מגורים, ובכל שנה הוא צריך לשכור דירה, ולהעביר שיקים כתשלום בגין דמי השכירות. הגיוני לא? הבן אדם צריך לגור היכן שהוא.<br /><br />לחייב היו הגבלות מכוח חוק ההוצאה לפועל וכן הגבלות מכוח דיני פשיטת הרגל, לפיהן לא ניתן לעשות שימוש בשיקים. ולמעשה הוא נכנס לבעיה ממשית משום שללא יכולת שימוש בשיקים Sun, 10 Sep 2017 הבנק לא תרגם? הערבות מבוטלת. נקודה. http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::arvut_002.jpg-index.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::arvut_002.jpg-index.html" title="הבנק לא תרגם? הערבות מבוטלת. נקודה. "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/arvut_002.jpg" alt="arvut_002" /> </a><p>לעיתים נראה שתאגידי הענק משתמשים במערכת בכדי לפעול כנגד האזרח ללא כל התחשבות או אכפתיות לגבי מצבו. ובכן, הנה עוד הוכחה לכך שמעל התאגידים יש את מערכת החוק בישראל שיודעת להגן על האזרח. הבעיה היא שברוב המקרים, האזרח מרגיש כל כך חסר אונים כנגד התאגידים שהוא אפילו לא מנסה. אז הנה עוד סיפור שאולי יעודד מישהו במצב דומה לא לוותר, להילחם על הצדק שמגיע לו ולנצח.</p> <p><img title="חתימת ערבות של עולה חדש" alt="" src="/site/images/general/arvut_001.jpg" width="1200" height="500" /></p> <p>בנק מזרחי לא תרגם לעולה חדש שחתם ערבות למשכנתא, את המסמך הבנקאי עליו חתם: התוצאה ביטול הערבות ודחיית התביעה של הבנק כנגד הערב.</p> <p><strong>אז הנה סיפור הערבות</strong><br />רומן, עולה חדש מרוסיה, הגיע לארץ והחל לעבוד בחברת סולל בונה. בזמן שהותו, פחות משנה בארץ, נתבקש על ידי חבר שלו לחתום לו ערבות למשכנתא. לימים עזב חברו את הארץ תוך שהוא מותיר את החובות והדירה נטושים.</p> <p>הבנק (כפי שבנקים נוהגים בדרך כלל) הגיש תביעה כנגד רומן הערב בחוב.<br />ובתגובה, רומן, הגיש בקשת רשות להתגונן מפני הבנק, וטען כי לא הוסבר לו דבר לגבי מהות חתימת הערבות, הפרטים וההשלכות של חתימה על הטפסים.</p> <p>הוא הבין שמדובר בחתימה פורמלית בלבד, ולטענתו, כאשר חתם על הערבות, לא ידע קרוא וכתוב בעברית. עוד טען כי לא הוסבר לו דבר במעמד החתימה.</p> <p><strong><img style="float: left;" title="ביטול Sun, 3 Sep 2017 עובדה! הבנק תובע אתכם? זה לא סוף פסוק. http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::SignatureGuarantee.jpg-index.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::SignatureGuarantee.jpg-index.html" title="עובדה! הבנק תובע אתכם? זה לא סוף פסוק. "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/SignatureGuarantee.jpg" alt="SignatureGuarantee" /> </a><p><strong>בהרבה מקרים נדמה לנו שאם תאגיד ענק כמו בנק תובע אותנו, אז.. זהו. אין מה לעשות בנידון. או בלשון העם, הבנק תובע אותנו? "אכלנו אותה וזהו".</strong></p> <p>הנה סיפור שמוכיח אחרת. בהרבה מקרים יש מה לעשות. ואפילו הרבה.. אז אל תקבלו תביעת בנק כגזירה משמים. אל תוותרו, אל תתייאשו, בקשו עזרה, התייעצו ובהרבה מקרים אתם יכולים להיחלץ מהצרה. ובעיקר לאלו שחתמו ערבות לחבר. והסיפור הבא מוכיח את הנושא.</p> <p><img title="הבנק תובע אתכם" alt="" src="/site/images/general/Signature-of-guarantee.jpg" width="1200" height="500" /></p> <p>בית המשפט קבע: אמנם הערבה חתמה על טופס גילוי מידע לערב יחיד/מוגן, אך בנק אוצר החייל לא גילה לערבה מספיק פרטים, ולכן, הערבות בטלה ותביעת הבנק נדחתה.</p> <p>הבנתם את זה? שוב...<br /><strong>"הערבות בטלה ותביעת הבנק נדחתה".</strong></p> <p>ובכן, סיפורינו מתחיל...<br />גב' אבירם חתמה לחברתה הטובה על ערבות להלוואה בסך 30,000 ₪. הבנק החתים את הערבה על טופס גילוי מידע לערב, כנדרש בחוק הערבות, וגברת אבירם הערבה אינה מכחישה זאת.</p> <p>אלא שבית המשפט בחן את המקרה, וקבע שהבנק לא גילה לערבה פרטים מהותיים רלוונטיים עבורה, שאילו ידעה עליהם ספק אם הייתה חותמת על הערבות.</p> <p>השופטת קבעה שאין די בציון העובדה שהערבות לחוב קיים שלא נפרע כסדרו כדי לקיים את חובת הגילוי הקבועה בחוק. השופטת קבעה כי אין די בפרטים החסרים והדלים שהבנק מסר לערבה, ובעשותו כן הפר את חובות הגילוי המוטלת עליו מכוח Sat, 26 Aug 2017 ערבות למשכנתא לא רשומה? הבנק לא יכול לרדת לדירה. http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::arvoot_005b.jpg-index.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/hebrew-CatalogImagesList-showImage-site+images+catalog+-blog:::arvoot_005b.jpg-index.html" title="ערבות למשכנתא לא רשומה? הבנק לא יכול לרדת לדירה. "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/arvoot_005b.jpg" alt="arvoot_005b" /> </a><p><strong>חתמתם ערבות למשכנתא? או שיש לכם דירה והמשכנתא לא נרשמה?</strong> <br />לפעמים ידע שווה הרבה מאוד כסף ויכול לחסוך הרבה עוגמת נפש. לכן, אם חתמתם ערבות על משכנתא או שיש לכם דירה עם משכנתא לבנק. כדאי מאוד לקרוא את המאמר הזה ולדעת על עוד נקודה חשובה שבמידה והיא קיימת, הבנק לא יוכל לממש את המשכנתא או לפנות את הדיירים מהדירה. וזאת במקרה שבו המשכנתא לא נרשמה. הבנק לא יכול לרדת לדירה, ולממשה, אלא עליו לפעול למימוש משכון הזכות החוזית, או לדאוג קודם לרישום ורק אח"כ להמשיך בהליכי מימוש, כולל פינוי מדירת המגורים. בדרך כלל כשחותמים ערבות למשכנתא או שלוקחים מהבנק משכנתא לצורך רכישת דירה, הכל נראה בסדר. וכל עוד התשלומים משולמים בזמן, אין בעיה. אבל דברים בלתי צפויים עלולים לקרות ולהפתיע את בעלי המשכנתא או את הערבים שחתמו עליה ערבות. ואז, הבנק יכול לפעול למימוש הערבויות או המשכנתא. ובכן, מסתבר שלא במקרה שכזה.</p> <p><img title="ערבות למשכנתר" alt="חתימת ערבות למשכנתא" src="/site/images/general/arvoot_005a.jpg" width="1200" height="500" /></p> <p>פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב מרחיב את הלכת "שטיינמץ" וחוזר וקובע&nbsp; שכאשר זכויות הרוכשים לא נרשמו בטאבו, ולטובת הבנק נרשם משכון בלבד, ולא משכנתא, הבנק לא יוכל לרדת ישירות לדירה ולא יוכל לפנות בעצם את החייבים, אלא לאחר שירשום משכנתא.</p> <p>דירת המגורים של משפחת בראי נרכשה Wed, 16 Aug 2017 ערבויות והגדה של פסח. מה הקשר? http://www.negedbankim.co.il/ערבויות-והגדה-של-פסח.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/ערבויות-והגדה-של-פסח.html" title="ערבויות והגדה של פסח. מה הקשר? "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/arvoot_004.jpg" alt="arvoot_004" /> </a><p>הערב לחובותיו של חברו משול לבן הרביעי בהגדה של פסח. "שאינו יודע לשאול" ומשכך, את פתח לו... וכמצוות ההגדה, "את פתח לו" זאת אומרת שמצווה עלינו להסביר לו. ובדומה לכך גם המחוקק ציווה והטיל על הבנק את חובת הגילוי.</p> <p><img title="ערבויות" alt="חתימה על ערבויות בבנק" src="/site/images/general/arvoot_002.jpg" width="1200" height="500" /></p> <p>כשאדם מגיע לבנק לחתום ערבות לחברו, בדרך כלל מדובר באזרח ישר ותמים עם רצון לעזור. פעמים רבות, החותם אינו יודע לחלוטין את ההשלכות של החתימה על הערבות, או את המשמעויות של ערבות באופן כללי. ובכדי להגן על אנשים טובים ותמימים, נוצרו הגבלות וחוקים שמחייבים את הבנק כלפי הערבים.</p> <p><strong>סיפור מעניין ובעל ערך לחותמי ערבויות</strong><br />כבוד השופט ליאור ברינגר, נתן פסיקה בבית משפט השלום באילת שממחישה את חובת הגילוי כלפי האזרח הפשוט שמגיע למעמד חתימה על ערבות בבנק. השופט דחה תביעה של בנק הפועלים כנגד אזרח תמים שחתם ערבות לאחר. השופט קובע כי כאשר אזרח תמים מגיע לבנק בכדי לחתום ערבות לחברו, מוטלת על הבנק חובה לפרט בפני הערב את כל מה שהבנק יודע על חשבונו של החייב בהקשר להלוואה המתבקשת. הבנק מחויב להסביר לערב בשפה פשוטה וידידותית מהם הסיכונים וההשלכות שהוא לוקח על עצמו עם חתימתו על מסמכי הערבות.</p> <p><strong>לבנק יש מחויבויות. האזרח אינו הפקר</strong><br />בנק הפועלים הגיש תביעה כנגד בחורה שחתמה על ערבות לטובת Sun, 30 Jul 2017 חתמתם ערבות? לפעמים, יש צדק http://www.negedbankim.co.il/לחותמי-ערבות.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/לחותמי-ערבות.html" title="חתמתם ערבות? לפעמים, יש צדק "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/arvoot_001.jpg" alt="arvoot_001" /> </a><p>אנו רגילים להרגיש ולהאמין שאנו בעמדת נחיתות מול הבנקים או התאגידים הגדולים. מספיק שפעם אחת חתמנו ערבות לחבר או מלאנו טופס הוראת קבע, והחשש הגדול שמא ניפול לתביעה משפטית מלווה רבים מאתנו. נראה שבמקרה שכזה אנו נעמוד חסרי אונים מול תאגידי הענק שלהם יש את הכח להרוס חיים ומשפחות.</p> <p><img class="" title="ערבויות" alt="חתימת ערבות" src="/site/images/general/arvoot-006.jpg" width="1200" height="500" /></p> <p><strong>ובכן, זה ממש. אבל ממש לא כך</strong><br />הסיפור המדהים והמעודד של בחור שחתם ערבות הינו הוכחה לכך ומקור השראה לכל מי שהסתבך עם המערכת הבנקאית ולכל מי שהבנק תובע אותו בגין חתימת ערבות. אז אל תותרו. יש מה לעשות גם כנגד בנקים או תאגידי ענק.</p> <p><strong>פשוט חוצפה...</strong><br />בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, הגיש תביעה נגד הבחור שלנו שחתם ערבות כערב יחיד. כבוד השופטת הדס פלד בבית המשפט בתל אביב, דחתה את התביעה של הבנק כנגד הבחור שלנו והוכיחה שוב שיש מה לעשות כנגד האטימות וההפקרות של הבנקים.&nbsp; השופטת קבעה כי הבנק לא העמיד את הנתבע על כל הפרטים הנדרשים בזמן שהוא חתם על הערבות ושהיו רלוונטיים עבור הבחור שלנו בכדי שיוכל להעריך את הסיכון שנטל על עצמו ולקבל החלטות בהתאם. ולכן, למעשה הבנק הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו. איזה יופי..</p> <p><strong><img style="float: left; margin-right: 6px;" class="" title="ערבויות" alt="חתימה על ערבות" src="/site/images/general/arvoot-004.jpg" width="474" height="395" />איזה כיף כשהצדק Sun, 30 Jul 2017 שינוי תקנות ההוצאה לפועל http://www.negedbankim.co.il/תקנות-ההוצאה-לפועל.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/תקנות-ההוצאה-לפועל.html" title="שינוי תקנות ההוצאה לפועל "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/a004.jpg" alt="a004" /> </a><h2>שינוי חשוב&nbsp; של תקנות ההוצאה לפועל לטובת החייבים, ולמען גביה הוגנת</h2> <p><strong>לאחרונה תוקנו תקנות ההוצאה לפועל, ויש בהם כמה שינויים משמעותיים שיכולים להשליך על החייב</strong></p> <p><img style="float: left;" class="" title="תקנות ההוצאה לפועל" alt="תקנות ההוצאה לפועל" src="/site/images/blogImages/TakeTheMoney.jpg" width="400" height="300" />תיקון חשוב לדעתי, הוא התיקון בתקנה 28 ג. לפני כן, עורך דין היה רשאי להעביר תיקים לכל עורך דין אחר, באמצעות ייפוי כוח, מבלי שיש לו רשות מפורשת להעברת התיק לעורך דין הספציפי אלא על יסוד יפוי כוח כללי המקנה זכות להעביר תיקים.<br />כעת, נוסח תיקון לפיו 28ג.&nbsp;&nbsp;</p> <p>(א)&nbsp; לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל ייפוי כוח שהועבר לעורך דין אחר, אלא בצירוף הסכמתו הנפרדת והמפורשת של הלקוח בכתב, בהתאם לסעיף 18 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986.<br /><br />כלומר, לא ניתן לפעול כנגד חייב, על ידי עורך דין חדש, אלא אם ימציא עורך הדין החדש אישור מפורש מהלקוח שהסכים למנות אותו.<br /><br /><strong>תקנה חשובה נוספת שתוקנה היא לעניין הוצאת מיטלטלין מהבית.</strong><br />פעמים רבות הזוכה לא שולח אזהרה על החוב לחייב אלא עושה שימוש בכתובות ישנות, והחייב לא מודע כלל שפתחו כנגדו תיק הוצאה לפועל, אלא כשהמעקלים מגיעים הביתה לקחת לו דברים.</p> <p>המצב המשפטי היה עד כה שאיפשרו להטיל צו לעיקול מיטלטלין והוצאתם ללא כל קושי. כידוע, אחד הדברים הקשים ביותר לחייב הוא הרגע שמגיעים מעקלים Mon, 8 May 2017 רגישות יפה בהוצאה לפועל בנושא פינוי דירה http://www.negedbankim.co.il/פינוי-דירת-מגורים.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/פינוי-דירת-מגורים.html" title="רגישות יפה בהוצאה לפועל בנושא פינוי דירה "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/a003.jpg" alt="a003" /> </a><h2>רשם ההוצאה לפועל בחדרה לא איפשר המשך מימוש דירת מגורים (פינוי דירה) לבקשה שהגיש נושה מעקל</h2> <p><strong><img style="float: left;" title="פינוי דירה בהוצאה לפועל" alt="פינוי דירה בהוצאה לפועל" src="/site/images/blogImages/lawSuccess.jpg" width="400" height="300" />גילוי רגישות מקסים של הרשם הנכבד איתי כרמי למצבו של החייב, ופסיקה חשובה לכל החייבים שהגיעו להסדר עם כונס הנכסים של המשכנתא, כדי למנוע המשך מימוש הדירה או פינוי דירה, וצד שלישי לו חייבים כסף מנסה להכריח את כונס הנכסים להמשיך במימוש הדירה חרף ההסדר.</strong></p> <p>חייבים מעפולה הפסיקו בשנת 2011 לשלם את המשכנתא, והגישו כנגדם תיק למימוש הדירה. לאחר זמן מסויים, פנו החייבים לוועדה הבינמשרדית, והגיעו להסדר עם הבנק.</p> <p>במרץ 2016, הגיש זוכה אחר, בתיק המימוש, בקשה למנות כונס נכסים במקום הכונס הנוכחי, ולאפשר לו לממש את הדירה ולפנות את החייבים. שכן, יש לחייב חוב והוא לא משלם אותו.</p> <p>הרשם סקר את המצב המשפטי ולבסוף דחה את הבקשה של הנושה המעקל ולא איפשר המשך מימוש הדירה. הרשם קבע כי מטרת ההליך אינה מימוש הנכס אלא סילוק החוב, ואם החוב מסולק בדרך של הסדר, זוהי דרך עדיפה, והיא תואמת את המידרג המצופה בנקיטת הליכים כנגד חייב.</p> <p>הרשם סיכם את המצב המשפטי וקבע כי השאלה היא האם הכונס שמונה מטעם הזוכה המובטח במשכנתא תיק המימוש ינקוט בהליכים חרף הסדר בתיק המימוש לטובת הזוכים המעקלים בתיקים הרגילים.</p> <p>יחד עם Mon, 8 May 2017 חובת הבנק ל פתיחת חשבון בנק http://www.negedbankim.co.il/פתיחת-חשבון-בנק.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/פתיחת-חשבון-בנק.html" title="חובת הבנק ל פתיחת חשבון בנק "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/mus_open_bank_account.jpg" alt="mus_open_bank_account" /> </a><p>פסיקה חדשה בנוגע לחייבים וחובת הבנק להמשיך לנהל חשבון בנק ביתרת זכות, או ב פתיחת חשבון בנק חרף חוב שנתבע בפשיטת רגל בחשבון<br /><br />שופט בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את טענת בנק דיסקונט שסרב לאפשר לחייבת להמשיך לנהל חשבון בנק שהיה לה לפני שפתחה בהליכי פשיטת רגל, ונותר בו חוב.<br />השופט קבע כי החוב עד למועד צו הכינוס "מתאפס" שכן הוגשה בגינו תביעת חוב, ומאותו רגע החייבת יכולה לנהל החשבון ביתרות זכות בלבד, אך להישאר עם החשבון הישן, ובבנק בו ניהלה את החשבון. עניין זה שופך אור על נושא פתיחת חשבון בנק או ניהול חשבון קיים.</p> <p>החייבת ניהלה חשבון בבנק דיסקונט בזכרון יעקב, ולשם הופקדה קצבת הנכות שלה. לימים, מצבה של החייבת הידרדר, והיא הגישה בקשה להכריזה פושטת רגל. במסגרת צו הכינוס שקיבלה הותר לה לפתוח חשבון בנק. החייבת היתה חייבת לבנק דיסקונט כסף, וגם חוב זה נכנס למסגרת פשיטת הרגל. לאחר שקיבלה החייבת צו כינוס, היא פנתה לבנק עם האישור לנהל חשבון וביקשה להמשיך לנהל החשבון. הבנק סרב לאפשר לה להמשיך ולנהל את החשבון וטען כי לאור החוב שיש לה, הוא זכאי שלא לאפשר לה להמשיך לנהל החשבון.</p> <p>הלקוחה פנתה לשופט שניהל את תיק פשיטת הרגל שלה, בבית המשפט המחוזי בחיפה, כב' השופט נאסר ג'השאן, וביקשה כי יורה לבנק לאפשר Tue, 4 Apr 2017 ביטול עיקול מטלטלין לאחר נטילתם http://www.negedbankim.co.il/ביטול-עיקול.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/ביטול-עיקול.html" title="ביטול עיקול מטלטלין לאחר נטילתם "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/Curve_of_smartphone_.jpg" alt="Curve_of_smartphone_" /> </a><h3><strong>בוטל עיקול מיטלטלין לאחר נטילתם, והם הושבו לאשת החייב בשל פגמים שהיו בהליך,</strong></h3> <p><strong>ביטול עיקול מטלטלין אפשרי בהחלט. וגם נקבע כי</strong><br /><strong>פלאפון סמארטפון, טלפון נייד, טאבלט, מחשב נייד, דינו כדין מחשב לעניין עיקול והגנת פרטיות החייב ולכן כדי לעקלו יש לאפשר לבעליו לגבות ולמחוק כל מידע אישי המצוי בו, ואסור ליטול אותו במעמד העיקול ללא התראה בת 10 ימים. אי מתן זכויות אלו לחייב, יכול לאפשר ביטול העיקול.</strong></p> <p>רשם ההוצאה לפועל בחדרה, אפשר את הליך ביטול עיקול והורה להשיב לאשת החייב שעון שקיבלה במתנה ליום ההולדת 40 וכן הורה להשיב לה את הפלאפון שנלקחו ממנה בעת ביצוע הוצאת מיטלטלין מהבית, וקבע כי נפלו פגמים בהליך. הרשם חייב את הזוכה בהוצאות.</p> <p><img style="float: left;" title="ביטול עיקול מטלטלין" alt="ביטול עיקול מטלטלין" src="/site/images/general/Curve_of_smartphone_.jpg" width="400" height="300" />לצערינו, לא אחת נתקלים חייבים או בני משפחתם בסיטואציה קשה, עת שומעים נקישה בדלת ומולם מופיעים מוציאים לפועל שנוקטים בגישה אגרסיבית ומודיעים להם כי באים לקחת להם את החפצים בבית. המוציא לפועל הוא ברוב המקרים קבלן גביה פרטי המועסק על ידי הזוכה. זוהי אחת הסיטואציות הקשות ביותר שילדי החייב או בני זוגם יכולים לחוות.</p> <p>בינואר 2017 ניתנה החלטה מאוד חשובה בעיני במסגרתה מנה הרשם איתי כרמי את המחדלים בהם נקט המוציא לפועל מטעם הזוכה, פגמים שמתקיימים כמעט בכל הליך של הוצאת מיטלטלין Thu, 16 Mar 2017 פינוי מדירת מגורים, כונס נכסים http://www.negedbankim.co.il/פינוי-דירה-ב-כונס-נכסים.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/פינוי-דירה-ב-כונס-נכסים.html" title="פינוי מדירת מגורים, כונס נכסים "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/lawyerNote.jpg" alt="lawyerNote" /> </a><p>קבלת הטופס הורוד (לעיתים ירוק) המודיע על קבלת צו פינוי מדירת מגורים הוא דבר מזעזע. כשאדם מקבל צו פינוי הוא מרגיש שתהום נפערת לו מתחת לרגליו, כל עולמו חרב עליו. <strong>דעו כי, יש לא מעט כלים לסייע לאנשים שכשלו בתשלומי המשכנתא</strong>, או לעיתים, כאשר מונה כונס נכסים במסגרת עיקול על הדירה.</p> <p>חוק ההוצאה לפועל תוקן בשנים האחרונות, במסגרתו שונה החוק ופעילות כונס נכסים במטרה לסייע לחייבים שאינם מסוגלים לשלם משכנתא, אם באופן זמני, ואם בשל קשיים כלכליים.</p> <p>חשוב מאוד לא להזניח. מיד כשמקבלים התראות על הפרת ההסכם ו/או אזהרה, יש לפנות לעורך דין על מנת שיסייע לכם ויבדוק מה ניתן לעשות כדי למנוע הידרדרות במצב. הזנחת התהליך עלול להביא לצו פינוי, ואז, הדבר גורר הוצאות מיותרות.</p> <p>להלן מידע חשוב לחייב שאינו מסוגל לשלם תשלומי המשכנתא של דירת המגורים</p> <p><em><strong><img style="float: left; margin-right: 6px;" class="" title="כונס נכסים פינוי דירה" alt="כונס נכסים פינוי דירה" src="/site/images/general/fromOuse.jpg" width="400" height="300" />בדוק האם הבנק היה זכאי לפתוח התיק נגדך או לפנות לכונס נכסים<br /></strong></em></p> <p>1. הבנק זכאי לפתוח כנגדך תיק מימוש המשכנתא רק אם חלפו 6 חודשים ולא שולם אחד מהתשלומים. במידה והחייב משלם תשלום אחד, הוא ייזקף לתשלום הראשון שלא שולם. במידה ומדובר בהלוואה שאינה משולמת בתשלומים (כמו הלוואת בוליט) על הבנק להמתין 6 חודשים בטרם יפתח את התיק, במידה Mon, 6 Mar 2017 ערבויות וקבלת מסגרת אשראי http://www.negedbankim.co.il/ערבויות-וקבלת-מסגרת-אשראי.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/ערבויות-וקבלת-מסגרת-אשראי.html" title="ערבויות וקבלת מסגרת אשראי "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/blackWhiteLaw.jpg" alt="blackWhiteLaw" /> </a><p><em><strong>ניתן לעקל כספים ב הוצאה לפועל עד לגובה ערבויות והבטוחות שהעמיד הלקוח לצורך קבלת מסגרת אשראי, גם אם החשבון מצוי ביתרת חובה </strong></em></p> <p>פסק דין חדש (תא (ת"א) 2176/08&nbsp; משה אלבס נ' בנק מזרחי-טפחות בע"מ), המצוי כעת בערעור בבית המשפט העליון, קובע כי הזכות למשיכת יתר על פי הסכם מסגרת אשראי הינה זכות הניתנת לעיקול בגובה הבטוחות והערבויות המוחזקות על ידי הבנק. נטל ההוכחה להוכחת קיומן או אי קיומן של ערבויות בטוחות מוטל על הבנק.</p> <p>החלטה זו מהפכנית ויש בה להשפיע על שוק האשראי בארץ, כמו גם על חוסר הוודאות לגבי הסכומים המעוקלים, ועל דרך ההתנהלות בחשבון מעוקל, מצד כל הגורמים, במיוחד הבנקים והחייבים.</p> <p><img style="float: left; margin-right: 6px;" class="" title="ערבויות ובטחונות במסגרת אשראי" alt="ערבויות ובטחונות במסגרת אשראי" src="/site/images/general/TakeדTheMoney.jpg" width="400" height="300" />בטרם ניתן פסק הדין, ההלכה שניתנה בפסק הדין (ע"א 323/80 אלתית בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ) היתה כי סכומי כסף מסוימים המופקדים לחשבון עובר ושב של הלקוח החייב בבנק לא ניתנים לעיקול, הם עצמם, ע"י נושה של החייב, אלא מה שניתן לעיקול הוא יתרת זכות בחשבון לטובת הלקוח החייב, אם זו קיימת לאחר הפקדת הכספים. כלומר, שכאשר בכל תקופת העיקול לא עומד החשבון ביתרת זכות, העיקול לא תופס דבר ואין על הבנק כמחזיק חובה להעביר דבר עפ"י העיקול ללשכת ההוצל"פ.&nbsp; להדגיש, Fri, 3 Mar 2017 ביטול הגבלה על רשיון נהיגה רטרואקטיבית http://www.negedbankim.co.il/הגבלה-על-רשיון-נהיגה.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/הגבלה-על-רשיון-נהיגה.html" title="ביטול הגבלה על רשיון נהיגה רטרואקטיבית "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/drive_licenes.jpg" alt="drive_licenes" /> </a><h3><strong>החלטה חריגה בנוף ניתנה לאחרונה בעניין ביטול רטרואקטיבי של הגבלה על רישיון נהיגה בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה.</strong></h3> <p>מדובר בחייב מבוגר, שנפתח כנגדו תיק בשנת 2009. הזוכה הגיש בקשה להגביל את רישיון הנהיגה של החייב, וההגבלה נכנסה לתוקף ביולי 2012. החייב במשך השנים שילם לתיק 250 ₪ אך לא ברצף. כשהגיע מועד חידוש הרישיון, הודיע משרד הרישוי כי הוא מסרב לחדש הרשיון, והחייב נדרש לעבור מבחן עיוני ומעשי. וזאת עקב <span>הגבלה על רשיון נהיגה</span> שיש כנגדו.</p> <p>החייב יליד 1951, אדם מבוגר שברור לכל שהדרישה לעבור בגיל זה מבחנים לצורך קבלת הרשיון תגרום לו לאבדן הרשיון.</p> <p><img style="float: left;" class="" title="הגבלה על רשיון נהיגה" alt="הגבלה על רשיון נהיגה" src="/site/images/general/drive_licenes_2.jpg" width="400" height="270" />כבוד הרשם ביטל את ההגבלה רטרואקטיבית, וגרם לכך שהחייב לא יידרש לעבור מבחן מעשי ותיאוריה. הרשם סבר כי הותרת ההגבלה יכולה לתרום להידרדרות במצבו הבריאותי של החייב, והדבר מהווה פגיעה העולה על הנדרש בנסיבות העניין ואף ענישה כלפיו. מטרת החוק אינה להעניש חייבים, ותוצאה זו אינה מידתית שאינה משרתת את חוק ההוצאה לפועל שתכליתו, בין היתר, צמצום הפגיעה בחייבים וייעול הליכי גביה ע"י ירידה לנכסיהם, אך בטח לא ירידה לחייהם. הרשם הסתמך על פסק דין בג"ץ פר"ח שם נאמר כי מימוש חיוב ייעשה תוך ירידה לנכסי החייב,</p> <p>ולאור המהפכה החוקתית הרי בעצם היות האדם בן Tue, 14 Feb 2017 דיור החלוף גם ב כונס נכסים או לנוטלי משכנתאות http://www.negedbankim.co.il/כונס-נכסים-ודיור-חלוף.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/כונס-נכסים-ודיור-חלוף.html" title="דיור החלוף גם ב כונס נכסים או לנוטלי משכנתאות "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/lawyerHouse.jpg" alt="lawyerHouse" /> </a><p><strong>בשנת 2008 חוקק תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, המעניק הגנת הדיור החלוף גם לנוטלי משכנתאות או במצב של כונס נכסים.</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em>מהי ההגנת הדיור החלוף? מי זכאי לה? ומה משמעותה? </em></span><br />דיור מוגן משמעותו, שבמקרה שהדירה מעוקלת אוג בכינוס נכסים והנושה מבקש להתמנות ככונס נכסים למכור אותה בשל חוב, הדירה תימכר כתפוסה, קרי, שבני הבית לא יפונו, אלא יהפכו להיות שוכרים של הבעלים החדש של הדירה, והם יגורו שם למשך כל ימי חייהם.</p> <p>דיור חלופי, משמעו שכאשר הדירה מעוקלת, ומבקשים למכור אותה, הנושה צריך לדאוג למימון דמי שכירות בדירה ראויה למשך זמן שייקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל בהתאם לנסיבות.</p> <p>לאחר התיקון ברור כי לא ניתן לפנות אנשים מבית מגוריהם, אלא אם תהיה להם קורת גג חלופית.</p> <p><em><span style="text-decoration: underline;">תיקון חקיקה זה הינו משמעותי ביותר, גם במקרה שאדם נטל משכנתא מהבנק או שהנכס תחת כינוס נכסים.</span></em><br />במקרים אלה, כאשר אדם רוכש דירה ולצורך כך הוא מקבל הלוואת משכנתא מהבנק, נוהג הבנק להחתים אותו במסגרת חוזה ההלוואה, כי הוא מוותר על זכותו לדיור חלוף מכוח סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל ו/או על סעיף 33 לחוק הגנת הדייר.</p> <p>התיקון בחוק קובע כי במקרה שלא הוסבר לחייב כי יש לו זכות לדיירות מוגנת או חלופית, והוא בעצם חתם כי הוא מוותר על זכות זו מבלי שבכלל גילו Wed, 25 Jan 2017 פשיטת רגל בדיון פומבי http://www.negedbankim.co.il/פשיטת-רגל-בדיון-פומבי.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/פשיטת-רגל-בדיון-פומבי.html" title="פשיטת רגל בדיון פומבי "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/bank_006.jpg" alt="bank_006" /> </a><p><strong>פומביות הדיון לא פעם יוצרת מצב קשה עבור פושט הרגל במהלך דיונים המתנהלים בענייניו.</strong><br />הרפורמה שנוהגת בהליכי פשיטת רגל, דורשת, כך נראה, "תיקונים, בלמים ואיזונים". לאחרונה צפיתי בדיוני <strong>פשיטת רגל</strong> המתנהלים באולמות שונים של שופטים במחוזות שונים, וחשתי התכווצות עבור החייבים. לא בכל מקרה, ולא בכל תיק, אך בתיקים לא מעטים <strong>מצאתי את המעמד משפיל וקשה</strong>.</p> <p>פושט הרגל צריך להתחנן על חייו, תוך שהוא שוטח בפני אולם מלא את צרותיו ומצוקותיו. חשבתי לעצמי מה ניתן לעשות כדי שמצד אחד עקרון הפומביות לא ייפגע, ומצד שני, פושטי הרגל לא יושפלו ויאלצו לחשוף את מצוקתם בפני כולם בהליך פשיטת רגל.</p> <p>זו לטעמי פגיעה בזכותם לכבוד, לפרטיות, ועוד. וזאת בזמן שברור שהחייב שהגיע למעמד פשיטת רגל, גם ככה נמצא בתקופה שחורה וקשה בחייו.</p> <h4>החוויה שלי היתה קשה.</h4> <p>טרם מצאתי תשובה לעניין, וספק אם קיים פתרון עבור אלו שאתרע מזלם והגיעו להליך פשיטת רגל. אנסה לפנות עם העניין לנוגעים בדבר.</p> <p>יחד עם זאת, מצאתי לנכון לצרף סיפור של י.ל. פרץ, המלמד אותנו שיעור בפתגם "אל תלבין פני חברך ברבים", כדי שלא לבייש.</p> <p><strong><img style="float: left;" title="פשיטת רגל בדיון פומבי" alt="פשיטת רגל בדיון פומבי" src="/site/images/general/bank_006.jpg" width="400" height="283" />סיפור, סיפור, סיפור...</strong><br />פעם נכנס רבי יחיאל לביתו ומצא איש עומד בחדר וטומן דבר מה תחת כנפי בגדו. למראה רבי יחיאל נבהל האיש מאד Thu, 19 Jan 2017 תלונה נגד הבנק? בנק ישראל לא מתערב? http://www.negedbankim.co.il/תלונה-נגד-הבנק.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/תלונה-נגד-הבנק.html" title="תלונה נגד הבנק? בנק ישראל לא מתערב? "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/bank_0043.jpg" alt="bank_0043" /> </a><p><strong>בנק ישראל לא מתערב ב תלונה נגד הבנק שהגשתם? לא סוף פסוק.</strong> <br />לקוח הגיש תלונה נגד הבנק לבנק ישראל בעניין סירוב בנק לפתוח לו חשבון. הלקוח טען שאין כל סיבה שלא לפתוח לו חשבון, אך בנק ישראל הודיע לו שהוא לא מתערב בשיקול דעתו של הבנק.</p> <p>כבוד השופטת סליש הלית, מבית המשפט מחוזי מרכז לא קיבלה את טענת הבנק והורתה לבנק לפתוח החשבון אלא אם כן יחשוף את סיבת הסירוב, ובית המשפט ישתכנע בעצמו שזהו סרוב סביר. <strong>אין די בכך שבנק ישראל החליט שלא להתערב כדי שהסירוב ייחשב סביר.</strong><br /><br /><img style="float: left;" title="תלונה נגד הבנק" alt="תלונה נגד הבנק" src="/site/images/general/bank_0043.jpg" width="400" height="283" />פסק דין חדש שניתן ב-13/12/16 בנוגע תלונה נגד הבנק לסירוב של בנק לפתוח חשבון, אשר לא קיבל את עמדת הבנק כ"כזה ראה וקדש", ודרש נימוקים מפורטים לסירובו לפתוח החשבון. יתר על כן, בית המשפט לא השתכנע שדי בעמדת בנק ישראל כדי לקבל את העובדה שזהו סירוב סביר.</p> <p>זוהי החלטה חשובה, שכן, בתי המשפט עד כה נטו לראות בעמדת בנק ישראל כעמדה מכרעת, ונהגו לא להתערב כאשר בנק ישראל מצא לנכון להותיר העניין לשיקול דעת הבנק.<br />ואלה העובדות:</p> <p>לקוח שעוסק במתן הלוואות חוץ בנקאיות החליט להעתיק את מקום מגוריו לפתח תקווה, ופנה לבנק הבינלאומי הראשון בבקשה לפתוח חשבון. הבנק משך אותו Tue, 17 Jan 2017 מחיקת חובות לבנקים וביטול משכון http://www.negedbankim.co.il/מחיקת-חובות-לבנקים.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/מחיקת-חובות-לבנקים.html" title="מחיקת חובות לבנקים וביטול משכון "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/banks.jpg" alt="banks" /> </a><p><strong>בית המשפט המחוזי בת"א ביטל משכון על חנות של התובע בשל הפרת חובת הגילוי של הבנק בעת שהחתימו על כתב הערבות והמשכון, בכפוף לתשלום של כ-1/3 מסכום הערבות בלבד!</strong></p> <p>חובות הגילוי של בנק לערב שחתם ערבות לאחר, ו/או משכן לו נכס (נחשב גם לערב) הן חובות גילוי מוגברות. אי הקפדה על חובת הגילוי יכול לאפשר מחיקת חובות לבנקים. חוק הערבות קובע מספר הגנות לערב יחיד או ערב מוגן, ובמקרים לא מעטים, אנו עדים להפרות של הבנק כלפי הערבים בניגוד לדין.</p> <p>פסקי דין רבים קובעם כללים ברורים וקפדניים כלפי חובות הגילוי של הבנקים. בתי המשפט סבורים כי העוצמה הרבה שיש בידי הבנקים שוללת מלקוחותיהם, במקרים רבים, את היכולת להתמודד מולם כשווים מול שווים. בשל יחס הכוחות הבנקים חבים חובות אמון ללקוחותיהם. על הבנק מוטלת החובה לפעול בתום לב, להימנע מהטעיית הלקוח, ולגלות לו כל פרט בעל חשיבות לשירות שהוא נותן וגם למסור ללקוח מידע ביזמת הבנק, אם יש חשש שבלעדיו הוא עלול לטעות. שאחרת, הבנק עלול להיות מחוייב לאפשר לחייב את הליך מחיקת החובות לבנק.</p> <p><img style="float: left;" title="מחיקת חובות לבנקים" alt="מחיקת חובות לבנקים" src="/site/images/blogImages/lawSuccess.jpg" width="400" height="300" />בתי המשפט סבורים כי יש להכיר בחובת גילוי של הבנק במובן הרחב של המילה, קרי, חובת גילוי נתונים הנוגעים לנתונים החיצוניים של החוזה, חובת הדגשה של עניינים Tue, 6 Dec 2016 הסדר חוב לחובות ישנים http://www.negedbankim.co.il/הסדר-חוב.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/הסדר-חוב.html" title="הסדר חוב לחובות ישנים "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/lawyerHelp.jpg" alt="lawyerHelp" /> </a><p>נקלעת לחובות לפני שנים רבות, החובות הפכו "מיפלצתיים", לעיתים "גדלו"&nbsp; במליוני שקלים, התיקים שלך מאוחדים בהוצאה לפועל ב הסדר חוב, אתה משלם את התשלום בשוברים (צו החיוב) שנקבע לך כל חודש בצורה מסודרת (ולפעמים גם לא), התבגרת, כבר מצאת מקום עבודה מסודר, ואתה מעוניין סוף סוף להפוך אדם מן היישוב, להסדיר חובותיך ולנהל לחיים נורמלים, עם יכולת לצאת מהארץ, לנהל חשבון בנק, להחזיק כרטיס אשראי ועוד.</p> <p><strong>אנו סבורים שהגיע הזמן ל הסדר חוב. </strong><br /><img style="float: left;" title="הסדר חוב" alt="הסדר חוב" src="/site/images/blogImages/TakeTheMoney.jpg" width="400" height="300" />משרדנו עוסק שנים רבות בפתרונות של הסדר חוב מול רשויות ההוצאה לפועל למצבים אלו. <br />ביכולתנו להציע לך מספר פתרונות, המתאימים לצרכיך. הצעותינו להסדרים של חובות ישנים מותאמים ליכולותיו הכספיות של כל לקוח ולקוח, אין פתרון אחיד לכולם: הפתרונות עשויים להיות החל מהסדר חובות עם כל נושה בנפרד, שבסופו של דבר יגרום לתשלום מוסכם לכל הנושים, פיזור תיק האיחוד וסגירת כל התיקים בהוצאה לפועל.</p> <p>פתרון אחר הינו הסדר נושים במסגרת הליכי פשיטת רגל, הליך המאפשר לך להשתקם ולהתחיל חיים חדשים, ועוד. הכל על פי יכולותיך, התפתחותך העתידית והעכשיות ומצבך הכלכלי והאישי.</p> <p>במידה ואתה מעוניין לשמוע איזה פתרון מתאים לך ביותר, ולקבל עיצה ופגישה ראשונה ללא תשלום, אנא שלח אלינו פרטים ואנו נחזור אליך לתאום פגישה או ייעוץ טלפוני חינם.</p> Mon, 5 Dec 2016 חייב ב איחוד תיקים? הקפד על מילוי חובותיך http://www.negedbankim.co.il/איחוד-תיקים.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/איחוד-תיקים.html" title="חייב ב איחוד תיקים? הקפד על מילוי חובותיך "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/16445709_m.jpg" alt="16445709_m" /> </a><h4>בקשה חוזרת ל איחוד תיקים</h4> <p><strong>פסיקות אחרונות בבתי המשפט אינם מאפשרים לחייב שפוזר תיק האיחוד שלו, להגיש בקשה חוזרת ל איחוד תיקים והכרזתו כחייב מוגבל באמצעים.</strong></p> <p>אנשים שחייבים כסף, בין אם ההליך מצוי ב איחוד תיקים, הוצאה לפועל ובין אם בפשיטת רגל, חייבים לדעת שהימנעות מלמלא אחר צווי בית המשפט או רשמי ההוצאה לפועל, יכולה לדרדר את מצבם ולהפוך אותם לנרדפים, ללא יכולת להשתקם. הדין מצפה מאדם שנקלע לחובות, שימלא אחר צוי החיוב שנקבעו לו, ימלא דוחות מצורפים עם אסמכתאות, ויפעל באופן סדיר וקבוע.</p> <p>חייבים לעיתים, אינם מבינים את חשיבות הנושא, ואינם מקפידים על מילוי הצווים בצורה מדוייקת.</p> <p><strong><img style="float: left;" title="איחוד תיקים" alt="איחוד תיקים" src="/site/images/blogImages/lawyerMeeting.jpg" width="400" height="300" />דבר זה יוצר סיכון של סילוקם מההליך.</strong></p> <p>במאמרים קודמים ציינתי כי בהליכי פשיטת רגל, ניתן לחזור לאחר שנה או שנה וחצי. אלא שמה יעשה חייב שהוצא מהליך פשיטת הרגל עקב ניצול לרעה? הרי הוא חוזר להוצאה לפועל, והנושים כולם מתחילים לרדוף אחריו וחייו הופכים לגיהנום.</p> <p>לאחרונה, ניתנו מספר פסקי דין הקובעים כי רשם ההוצאה לפועל, לא יאפשר לאחד תיקים ולהכריז על חייב כמוגבל באמצעים לחייבים שסולקו מהליך פשיטת רגל, או שתיקם אוחד ופוזר.</p> <p>פסק דין לדוגמא שניתן בעניין זה. בשנת 2006 עתרה החייבת ל <em>איחוד תיקים</em>. רשם ההוצאה לפועל נעתר לבקשה, ואיחד תיקיה. לאחר זמן מה, פוזר תיק האיחוד Sat, 3 Dec 2016 עו ד פשיטת רגל, פתרון קסם או הסתבכות http://www.negedbankim.co.il/עו-ד-פשיטת-רגל.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/עו-ד-פשיטת-רגל.html" title="עו ד פשיטת רגל, פתרון קסם או הסתבכות "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/56439.jpg" alt="56439" /> </a><p>לפני כשנה וחצי, בספטמבר 2013 נכנסה לתוקפה רפורמה רצינית שעשה הכונס הרשמי, פרופסור דוד האן. רפורמה זו מבורכת מאוד, ומאפשרת לאדם שנקלע לחובות רבים, לאחר כמה שנים לקבל הפטר מחובותיו ולהתחיל בדרך חדשה בלי גיבנת של העבר. יחד עם זאת, פתרון זה אינו מתאים לכל בעיה, ו/או לכל אדם שנקלע לחובות. לעיתים יש פתרונות זולים יותר, נכונים יותר, שיכולים להשיג את אותה התוצאה אך במחיר כבד פחות.</p> <h2>האם עו ד פשיטת רגל יכול להשיג הפטר</h2> <p>לאדם שנכנס להליך פשיטת רגל יש "כתם" עתידי, בדירוג האשראי שלו בבנקים ובמוסדות פיננסיים, כתם שיכול ויעיב על התפתחותו בעתיד. לכן בטרם אתם מחליטים שפשיטת רגל זהו פתרון קסם, חשבו רגע גם על העתיד הכלכלי שלכם, ולא רק על ההווה. זה הזמן לקבל ייעוץ מקצועי ולהיפגש עם עו"ד פשיטת רגל שמכיר את ההשלכות של כל סוגי הפתרונות. זוהי אולי תופעה שמאפיינת התנהלות כספית, לחשוב על "עכשיו" לא על מחר, לא על מה יהיה, ובעצם בהליך הזה, ייתכן ואתם גוזרים על עתידכם הפיננסי את גורלו.</p> <p><strong><img style="float: left;" class="" title="עו ד פשיטת רגל" alt="עו ד פשיטת רגל" src="/site/images/catalog/blog/pic2.jpg" />דבר נוסף חשוב למי שקיבל עצה מ עו ד פשיטת רגל או ששוקל להיכנס להליכי פשיטת רגל </strong>הוא דירת המגורים. לאדם שיש דירת מגורים, בבעלותו או בבעלות אשתו, שידע כי דירה Fri, 2 Dec 2016 תביעות חוב בהוצאה לפועל http://www.negedbankim.co.il/תביעות-חוב.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/תביעות-חוב.html" title="תביעות חוב בהוצאה לפועל "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/TakeTheMoney.jpg" alt="TakeTheMoney" /> </a><h2>כל אחד מאיתנו יכול להסתבך בסיטואצייה של תביעות חוב</h2> <p>מירוץ החיים והקשיים הרבים בו, מביאים אותנו, לעיתים, ולצערינו, להסתבכות עם תביעות חוב. לעיתים החובות נגרמים בגלל קשיים שלנו, ולעיתים החובות נוצרים עקב ערבות שחתמנו לחבר, אח, הורה, דוד &ndash; כי רצינו לעזור לקרוב. ההסתבכות בחובות או&nbsp;תביעות חוב בהוצאה לפועל קשה, ויכולה לגרום לבעיות בהתנהלות החיים אם לא נדע לפעול נכון.</p> <p>במצב דברים זה, יש לנהוג בצורה נכונה, מדוייקת ומהירה, על מנת לצלוח את התקופה, ולהמשיך לנהל חיים נורמליים עד שיימצא פתרון עומק.</p> <p><strong>ניהול תביעות חוב</strong><br />תחילתו של חוב בהוצאה לפועל הינו בפתיחת תיק תביעות חוב עקב שיקים שניתנו או פסק דין. כאשר התיק נפתח, החייב מקבל "מכתב מההוצאה לפועל" בצבע ירוק. מסמך זה במונחים מקצועיים נקרא "אזהרה" ויש חשיבות גדולה מאוד להתייחס למסמך זה בכל הכבוד, אם רוצים להימנע מהסתבכות בהליכי הוצאה לפועל.</p> <p>מיד עם קבלת "האזהרה", יש לרשום מועד קבלתה. למועד זה יש חשיבות גדולה מאוד, שכן אם תפעל תוך 20 יום מקבלת האזהרה, תוכל למנוע מעצמך הטלת הגבלות שונות, בין היתר, הגבלה מלהחזיק ו/או לחדש רישיון נהיגה, הגבלת חשבון בנק, עיקולים על חשבונות המצויים ביתרת חובה, הגבלה מלהחזיק כרטיס אשראי או להשתמש בכרטיס אשראי, פקודות מאסר, צוי הבאה, עיקול והוצאת מיטלטלין מהבית, עיכוב יציאה מן הארץ ועוד. כן כן. את כל אלו Tue, 29 Nov 2016 הערת אזהרה לטובת הבעלים ב כינוס נכסים http://www.negedbankim.co.il/כינוס-נכסים.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/כינוס-נכסים.html" title="הערת אזהרה לטובת הבעלים ב כינוס נכסים "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/kortBell.jpg" alt="kortBell" /> </a><p><em><strong>דיירות מוגנת ב כינוס נכסים גם כאשר הבעלות על דירת המגורים טרם נרשמה בטאבו אלא נרשמה הערת אזהרה בלבד לטובת הבעלים.</strong></em></p> <p>עד כה, המצב המשפטי שנקבע בפסק דין " פרימינגר", צמצם את תחולת הזכות לדיירות מוגנת ב כינוס נכסים רק למקרים בהם דירת המגורים רשומה בטאבו בלבד על שם הבעלים כזכות בעלות או חכירה לדורות. מקרים בהם הבעלים לא הספיקו לרשום את הזכות בטאבו, והרישום נעשה באמצעות הערת אזהרה בלבד, לא היו זכאים הבעלים לדיירות מוגנת ב <span style="text-decoration: underline;">כינוס נכסים</span>.</p> <p>פסק דין חדש שהתקבל בשבוע שעבר מרחיב את תחולת המקרים בהם יהיו זכאים לדיירות מוגנת בעלי דירה בכינוס נכסים ב פשיטת רגל וב הוצאה לפועל, שטרם רשמו את דירת המגורים על שמם, ולטובתם קיימת רק הערת אזהרה.<br /><br />רע"א 1061/11, מרדכי ורחל אטיאס נ' עו"ד מרים זפט, המנהלת המיוחדת בפש&rdquo;ר (456/87 ו-456/96), וכונס הנכסים הרשמי, יוצר סדק בהילכת פרמינגר, וקובע כי מקום בו האחריות לאי רישום הדירה בטאבו על שמם של הבעלים הינה על כונס הנכסים או המנהל המיוחד, יש בכך כדי לשנות את המצב המשפטי של הבעלים כך שכן יהיו זכאים לדיירות מוגנת.</p> <p>במקרה המדובר, המנהלת המיוחדת הגישה בקשה למימוש דירת המגורים בבעלותם של החייבים, המצויים בהליך פשיטת רגל. החייבים אינם רשומים כבעלי הזכויות בדירה, ורשומה לטובתם רק הערת אזהרה עליה.</p> <p>החייבים Mon, 28 Nov 2016 ערבים (חתימה על ערבות) http://www.negedbankim.co.il/חתימה-על-ערבות.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/חתימה-על-ערבות.html" title="ערבים (חתימה על ערבות) "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/bankMoney.jpg" alt="bankMoney" /> </a><p>בעייתם של הערבים היא גדולה מאוד. בעבר הם חתמו על ערבות לחבר, בן משפחה, עמית לעבודה, וכשעשו שזאת, הם האמינו בכל ליבם שהאדם שחתמו לו ערבות לא יאכזב אותם.</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>חתימה על ערבות</strong></em></span><br />ברור שאילו היית מעלה על דעתך שאתה הולך לשלם חובו של אחר לא היית מסכים לחתום על ה <strong>ערבות</strong>. אתה עושה את זה כי לא נעים, כי לפעמים אתה צריך בעצמך, וחושב שכדי לקבל צריך גם לחתום לאחר, (למשל חתימה על ערבות למשכנתא). לפתע, אתה מקבל מכתב מהבנק, דע כי החייב שחתמת לו ערבות אינו משלם את חובו, ואתה צפוי לקבל תביעת בנק, אם לא תפעל לתשלום החוב שלו ערבת.</p> <p><strong>חוק ה <span style="text-decoration: underline;">ערבות</span> נועד להגן על אנשים שמוצאים עצמם צריכים לשלם חובו של אחר.</strong></p> <p>בין היתר, ועל פי חוק זה של חתימה על ערבות, הבנק חייב לגלות לערבים מידעים מסויימים בטרם החתימה על הערבות ובמהלך הערבות. כאשר הבנק מפר את החובות הללו, ניתן לבטל את הערבות, או לכל הפחות להקטין את הנזקים.</p> <p>החוק ממיין ערבים לפי סוגים שונים, שחייבים מסויימים בעלי הגנה טובה יותר. לערבים יש הגנות מעולות, כי בדרך כלל,פקידי הבנק מפרים את חובותיהם, שאילו היו מגלים לערב, סביר להניח שלא היה מסכים לערוב לחוב.</p> <p>במקרים מסויימים הבנק ממש מסתיר את המידע הזה, על מנת "ללכוד" את הערבים Sat, 26 Nov 2016 עו ד הוצאה לפועל - הגבלת רשיון נהיגה http://www.negedbankim.co.il/עו-ד-הוצאה-לפועל.html <a href="http://www.negedbankim.co.il/עו-ד-הוצאה-לפועל.html" title="עו ד הוצאה לפועל - הגבלת רשיון נהיגה "> <img align="left" hspace="4" border="0" src="http://www.negedbankim.co.il/site/images/catalog/blog/thumbnail/law_moovment.jpg" alt="law_moovment" /> </a><h4>ישנם מקרים בהם עו"ד הוצאה לפועל יכול לדרוש מרשם ההוצאה לפועל לבטל הגבלה על רשיון נהיגה</h4> <p>באילו מקרים חלה חובה על רשם ההוצאה לפועל לבטל הגבלה על רישיון הנהיגה שהוטלה מכוח חוק ההוצאה לפועל והאם עו"ד הוצאה לפועל יכול לבטל את ביטול רשיון הנהיגה? לאחר ביטול וצמצום השימוש בפקודות המאסר כנגד חייבים המוחזקים כמשתמטים מתשלום חובותיהם, איפשר המחוקק לרשם הוצאה לפועל, בין היתר, להטיל הגבלה על החייב מלקבל, להחזיק, לחדש רשיון נהיגה שלו &ndash; מכוח סעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל.</p> <p>כפי שפורט בהצעת החוק, תכליתן של הגבלות אלה ליתן כלי קיצוני פחות ממאסר בידי רשם ההוצאה לפועל כדי להביא למימוש פסקי דין ולסייע לזוכה לממש זכייתו.</p> <p>פסק דין שניתן בחודש ינואר 2012, רע"צ 1712-10-11, עו"ד הוצאה לפועל אהרון בן דוד נ' חיים קליאוט בע"מ, בבית משפט השלום בחדרה, על ידי כבוד השופטת הדסה אסיף, מבהיר באילו מקרים לא ניתן להטיל ההגבלה&nbsp; מלקבל, להחזיק לחדש רשיון הנהיגה.</p> <p><img style="float: left;" class="" title="עו ד הוצאה לפועל" alt="עו ד הוצאה לפועל" src="/site/images/catalog/blog/3130.jpg" width="400" height="276" />במקרה זה דובר על חייב אשר עיסוקו נהג מונית, ובמשך כ-20 שנה לא שילם חובותיו והוא מוחזק כחייב המשתמט מחובותיו... בית המשפט מנתח את הסמכות של רשם ההוצאה לפועל להטיל מגבלה במקרים מסויימים ומבהיר כדלקמן: לרשם ההוצאה לפועל אין סמכות להטיל הגבלה על Wed, 23 Nov 2016